• Jak připravit dítě na vstup do ZŠ

    • Videa k jednotlivým oblastem školní zralosti a jak se s dětmi připravovat do 1. třídy (předmatematická gramotnost, sluchové vnímání, prostorová orientace atd. atd.....) od paní psycholožky z PPP Mgr. Lucie Hubertové PhD.

     https://www.facebook.com/psychologHubertova

      

     Jak podpořit dětskou zvídavost pomocí bádání

     https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13667395507-ucitelka-kabinet/220553115500003

      

     Jak správně držet tužku a procvičit ruku

     https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13667395507-ucitelka-kabinet/220553115500002

      

     Jak zvládnout vstup do 1. třídy

     https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13667395507-ucitelka-kabinet/220553115500001