• Povinnost distančního způsobu vzdělávání je stanoveno v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

      

     Kdy škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem 

     Z důvodu 

     • krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví 4
     • nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo kursu ve škole, musí škola vzdělávat dotčené děti/žáky/studenty distančním způsobem.

      

     V případě mateřských škol povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

     • z celé mateřské školy, 
     • z odloučeného pracoviště, nebo 
     • z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti. 

     Postačí naplnění jedné z těchto tří podmínek. 

      

     Rady jak pracovat s dětmi během distančního vzdělávání

     Úvod k sérii https://youtu.be/GRR6Efa-R1k 

     Čteme spolu https://youtu.be/rKs0KYvDybY

     Pečeme spolu https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs 

     Spolu na zahradě https://youtu.be/ePuUeCNij0Q 

     Spolu v přírodě I https://youtu.be/UB2x01IXgnE 

     Spolu v přírodě II https://youtu.be/ZvLj35wqY8A