•  

     ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

      

     Zápis bude probíhat v ZŠ Praha – Zličín, Míšovická 513/12

      za osobní přítomnosti rodičů a dětí souběžně se zápisem do 1. tříd 

     v termínech:

      

     středa 6. dubna a čtvrtek 7. dubna 2022 od 14 do 18 hodin.

      

     Na zápis se předem objednejte přes systém Reservando – pro odklady a přípravnou třídu bude určena přepážka 4.

     Systém bude spuštěn 29. března 2022odkazy najdete na hlavní stránce webu školy.

     Nejprve vyplňte žádost o přijetí, tj. elektronickou přihlášku zde (nutné pro registraci do školního systému), k dispozici bude od pondělí 4. 4. 2022. Vytištěnou a podepsanou předáte při zápisu.

      

     Zároveň je nutné vyplnit Zadost_o_prijeti_do_pripravne_tridy.docx a též odevzdat při zápisu (včetně doporučení školského poradenského zařízení).

      

     Pokud se hlásíte k zápisu do 1. třídy naší ZŠ, musíte odevzdat zároveň s Žádostí

     o přijetí do přípravné třídy

     • vyplněnou elektronickou přihlášku do 1. třídy
     • žádost o odklad školní docházky (+ doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)

      

     Pokud neměli možnost formuláře vyhledat a přinést, budete moci vyplnit vše na místě při osobním podání ve výše uvedených termínech.  

      

     Další důležité informace: 

     • Přineste váš občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka.  
     • Není nutné dokládat trvalé bydliště, k datu zápisu budeme mít k dispozici seznam dětí s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha – Zličín.

      

     Hromadné rozhodnutí o přijetí bude vystaveno pod registračními čísly na webu školy a vedle vchodu do budovy ZŠ do 7. května 2022.

     Registrační číslo obdržíte při osobním podání.

     Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí bude možné ve čtvrtek 5. 5. 2022

     od 15 do 17 hodin.

      

     Informační schůzka pro rodiče přípravné třídy proběhne v červnu 2022.