• Logopedie

    • Kdy: Logopedie začíná 29. 9. 2021 a je pravidelně 1 x za 14 dnů dle časů dohodnutých na první schůzce s Mgr. Číhalovou.

     Na termín první chůzky se zapíšete do seznamu vyvěšeného na hlavní nástěnce v prostorách šaten.

     Děti, které dosud nechodily, musí mít doporučení od lékaře.