• Jízda na koních

    • Jedná se o rekondiční jízdy na koních.

     V případě nepříznivého počasí jsou jízdy přeloženy na jiný den.

     Kdy: 1 x za 14 dnů, začínáme již 13.9. 2021

     Cena: 1 jízda/50 Kč

     Vyúčtování jízd je každé pololetí a to převodem na účet spolku Světýlko. Hradí se pouze jízdy, kterých se dítě zúčastnilo. Vyúčtování obdržíte vždy na konci pololetí na svých kmenových třídách.