• Děti se budou testovat 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek a nebo následující nástupní den) testem  SARS – CoV – 2  LEPU MEDICAL.

     

    ORGANIZACE

    • pondělí a ve čtvrtek (den testování) bude vstup pouze vchodem bývalé ZŠ (u parkoviště v MŠ).
    • Je nutné dodržovat rozestupy a rodič musí mít po celou dobu respirátor, dítě musí mít po celou dobu roušku (na testování se rouška poodkryje tak, aby nos byl volný a ústa zůstala zakrytá).
    • Do budovy vstupujete postupně, vždy čekejte na vyzvání.
    • Mezi 7.00 a 8.00 se musí otestovat 60 dětí, proto prosím nenechávejte příchod na poslední chvíli – můžeme otestovat maximálně 15 dětí v jedné skupině, ostatní budou muset čekat venku, než se uvolní místo.
    • Dítě testuje vždy rodič za dohledu zaměstnance školy.
    • Pokud nebude dítě možné přemluvit k testování, odchází s rodičem domů. Neotestované dítě nelze zařadit do kolektivu dětí v MŠ.
    • NELZE TESTOVAT DĚTI S PŘÍZNAKY JAKÉKOLIV INFEKČNÍ NEMOCI
    • Výsledky testu jsou známy za 15 minut, po tuto dobu bude rodič s dítětem čekat ve vyhrazeném prostoru (chodba školy).
    • Absence v testovací den – dítě bude otestováno v den jeho nástupu do MŠ
    • Výjimku z testování mají díti, které prodělaly covid, a splňují 90tidenní lhůtu od pozitivního testu. Tuto skutečnost je potřeba písemně doložit (potvrzení od lékaře, laboratoře).
    • Při testování v odběrových centrech, musíte donést písemné potvrzení - u antigenních testů nesmí být starší 24 hodin, u PCR testů nesmí být starší 48 hodin.
    • VLASTNÍ ANTIGENÍ TEST přinést do MŠ nelze

     

    NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TESTU

    • Při negativním výsledku testu dostanete zeleného smajlíka a půjdete spojovací chodbou na hlavní chodbu MŠ a dále k šatnám.
    • Před vstupem do třídy si dítě umyje mýdlem ruce, vrátí se do šatny, sundá si roušku těsně před vstupem do třídy MŠ. Učitelce je nutné předat smajlíka. ROUŠKY NEVYHAZUJTE DO KOŠŮ V MŠ!
    • Rodiče poté opouští budovu MŠ hlavním vchodem.

     

    POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU

    • Při pozitivním výsledku testu náš zaměstnanec vyplní formulář, kde potvrdí pozitivitu testu. S tímto dokumentem se prokážete u dětského lékaře, který Vás pošle na PCR testy.
    • Pozitivně testované dítě opouští MŠ s rodičem boční chodbou (v doprovodu personálu), tak aby bylo zamezeno kontaktu s ostatními dětmi a rodiči.
    • Dítě může být znovu přijato do MŠ po prokázání negativního PCR testu nebo po uplynutí karanténní doby.
    • Prosím, nedohadujte se s personálem o relevantnosti testu (my za tuto situaci nemůžeme a postupujeme dle daných nařízení).
    • Dítě můžeme testovat pouze jednou, nelze test ověřovat/opakovat.

     

     

    TESTOVÁNÍ LEPU TESTEM:

     

    Instruktážní video zde

     

    Popis:

    Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

    • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
    • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

     

    Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení otevírá vyhodnocovací kartu,

    • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
    • odstraňuje lepicí proužek,
    • dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
    • otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne. 6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.