• Balíček okamžité pomoci pro Pražany

     

     

    Pomoc Pražanům (praha.eu)

    26.9.2022

    Vážení rodiče, Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém posledním zářijovém zasedání v tomto volebním období jednomyslně schválilo vyčlenění 308 000 000 korun na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací v podobě „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany“. Do tohoto projektu je zapojena ZŠ a MŠ Praha – Zličín. Finanční pomoc je určena všem dětem a žákům škol zřízených hl. m. Prahou a pražskými městskými částmi, jejichž rodiny jsou ohroženy vysokou inflací a energetickou krizí. Vzhledem k tomu, že sociální pomoc nelze vyplácet zpětně, doporučuji Vám seznámit se s podmínkami dotace co nejrychleji, a to na webu hl. m. Prahy na adrese: Pomoc Pražanům (praha.eu).

    JUDr. M. Koropecká, starostka MČ Praha-Zličín

    Dovolujeme si vás informovat o Balíčku okamžité pomoci pro Pražany.

    Škola může na základě rozhodnutí ředitele umožnit nárokovému žadateli zapsanému do školy ke vzdělávání, k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na

    · stravné,

    · školné,

    · na provozovanou zájmovou činnost

    · nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

    Prominutí vybraných úplat bude platit od data schválení do konce školního roku 2022-2023. Žádost je možno zrušit v případě, kdy pominou důvody, pro které bylo žádosti vyhověno.

    Celá agenda zpracování žádostí dopadne na školu s tím, že schvalování je delegováno na ředitele školy. Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

    Žádosti o příspěvek z Fondu solidarity lze předkládat průběžně. Schválení žádosti si budete moci vyzvednout na vrátnici ZŠ, o vyhotovení schválení budete informováni telefonicky. Další informace naleznete na webu hl. m. Prahy na adrese: Pomoc Pražanům (praha.eu)

    Metodika pro podávání žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 (dále jen „Podmínky“) byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022 – ke stažení ZDE(3).docx

    Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE(1).pdf

    Schéma postupu/procesu žádostí – školy a školská zařízení zřízené městskou částí HMP – ke stažení ZDE(2).pdf

    Kompletní materiál MHMP – Metodika pro podávání žádostí o příspěvek v rámci finančního vypořádání poskytnutých opatření dětem/žákům/účastníkům příspěvkové organizace městské části hl. m. Prahy – ke stažení ZDE.pdf

    Nejčastěji kladené otázky– ke stažení ZDE(4).pdf

    Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE(5).pdf

    Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – ke stažení ZDE(6).pdf