• Zájmové kroužky pro školní rok 2020/2021

    V novém školním roce ZŠ Praha Zličín nabídne několik novinek.

    Pro rozvoj pohybových dovedností nově otevíráme Florbal s Panthers Praha a Sportovní program Gymnathlon. Kreativní oblast obohatíme o kroužky Šikovné ruce a Výtvarné tvoření (místo ukončeného kroužku Origami). Novinkou jsou i šachy.

    Na kroužky externích organizací a lektorů se můžete přihlásit již během prázdnin.
    Přihlášku (Prihlaska_-_zajmove_krouzky_ZS_Zlicin.docx) na kroužky zaměstnanců ZŠ Zličín stačí odevzdat třídní učitelce do 25. 9. 2020. 

    Přehled kroužků nabízíme v dokumentu Prehled_zajmovych_aktivit_2020-2021_(1).docx

    Důležité upozornění

    Volnočasové aktivity vyučujících ZŠ Zličín, které byly z důvodu mimořádných opatření od března zrušené, budou pokračovat ve vyšším ročníku se stejnými pedagogy. Kurzovné je převedené na období říjen-prosinec, může dojít ke změně původního termínu konání kroužku, viz. přehled na rok 2020-2021. Další zájemci se mohou dohlásit.

     

    Nabídku kroužků od října rozšíříme o kurzy nejen pro žáky ZŠ v přilehlé budově školy. Chystáme např. breakdance a další kurzy.

    Všechny informace včetně cen a uhrazení kroužků zveřejníme průběžně na webových stránkách ZŠ.