•                                                                                              


    Od září 2020 se na ZŠ a MŠ Praha 5-Zličín, Nedašovská 328

    otevírá nová pobočka 

    Základní umělecké školy Na Popelce

     

    Přijímáme talentované děti ve věku 5-6 let (v roce 2020/2021 předškoláci), které mají zájem nastoupit do dvouletého přípravného studia pro hudební obor.

    V prvním roce studia probíhá výuka jednou týdně jednu vyučovací hodinu (45 minut). Žáci zde formou hry a poslechu rozvíjí svou hudebnost a motivaci ke

    hře na hudební nástroj nebo zpěvu.

    Ve druhém roce přípravného studia pak již navštěvují i individuální výuku (máme záměr otevřít studijní zaměření hra na klavír, na kytaru, na zobcovou flétnu a zpěv) a nadále pokračují v hodinách přípravné hudební výchovy.

     

    Přijímací zkoušky proběhnou

    v pondělí 8. 6. 2020 od 13 do 18 hod v jídelně ZŠ Zličín, Nedašovská 328 (vchod pro návštěvy ZŠ)

     

    Na přijímací zkoušky je nutné se přihlásit na konkrétní termín na této web. stránce: http://www.zusnapopelce.cz/cs/prihlaska

    Na tyto zkoušky si stačí připravit jednoduchou písničku ke zpěvu. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování neformálního pohovoru a zkoušky vnímání rytmu a hudby.

    Výuka přípravného studia bude probíhat

    v pondělí v odpoledních hodinách v ZŠ Nedašovská.

    Úplata za vzdělávání bude činit 1000,- Kč za pololetí.