•  

    Postup při vyhlášení karantény (platný od 15. 11. 2021)

    • Zákonný zástupce je povinen školu informovat o pozitivním testu svého dítěte. 
       
    • V případě ohlášení pozitivní osoby v kolektivu škola co nejdříve informuje rodiče žáků. Žákům, kteří byli v kontaktu s pozitivní osobou v předcházejících 2 dnech nebo 2 dnech po provedení PCR testu, se neumožňuje přítomnost ve škole, musí jít do izolace/karantény.  Informování může nastat i ve večerních hodinách, aby rodiče dopředu věděli, že dítě ráno nemůže jít do školy. Pokud se škola informaci o pozitivitě dozví během dne, kontaktuje ihned rodiče, aby si děti vyzvedli, nebo žáci odešli sami domů. 
      
    • Osoba s pozitivním AG testem musí po doporučení lékaře absolvovat konfirmační PCR test, ostatní žáci čekají na výsledek v izolaci (přijde do 48 hod).
       
    • V případě pozitivního PCR testu jde skupina osob v rizikovém kontaktu s pozitivním jedincem do karantény a postupuje dále dle instrukcí hygienické stanice (PCR test 5. – 7. den karantény, v případě negativního PCR testu osoby v karanténě a absence příznaků onemocnění může dítě 8. den do školy). V případě negativního testu skupina pokračuje v prezenční výuce.
       
    • Obědy odhlašují rodiče do 14.00 na následující den. První den karantény (pokud již nebylo možné oběd odhlásit) a v případě dalšího zájmu o školní stravování v době karantény oběd vyzvedne osoba, která není v karanténě. Vstup postranním vchodem, odběr možný v časech 11.00-11,30 a 14,00-14,15. Oběd může vyzvednout i sourozenec.  
       
    • Třídní učitelka informuje o rozvrhu distanční výuky, která se nemusí plně shodovat s pravidelným rozvrhem. Škola zajistí online výuku v co nejrychlejším termínu. 
       
    • V případě negativního PCR testu a absence příznaků onemocnění dojde po lhůtě stanovené hygienickou stanicí k ukončení karantény, žáci pokračují v prezenční výuce bez dalšího testování. 
       
    • Karanténa se týká pouze osoby, která byla v kontaktu s pozitivním jedincem. Sourozenci a rodiče do karantény nemusí. 
       
    • Karanténa se netýká osob s plně dokončeným očkováním, je nutné doložit certifikát. 
       
    • Na webu ZŠ bude po dobu karantény výuka dané třídy označena jako distanční. 
       

    Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci, SZÚ 
    http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu