• Přehled plateb za kroužky vedené zaměstnanci ZŠ Zličín – šk. rok 2020/2021

     

    Termín úhrady za období říjen-prosinec: do 5. 10. 2020.

    Číslo účtu: 168554437/5500. Variabilní symbol dle aktivity viz. níže, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a název kroužku.

    Pokud platba nebude uhrazená, lektor žáka na kroužek nepřijme.

    Žáci, kteří ve 2. pololetí 2019/20 nedochodili lekce z důvodu COVID opatření, mají částku převedenou na následující období. Kroužky s převedenou platbou jsou označené červeně. Platba za říjen - prosinec se týká pouze nově dohlášených dětí a nových kroužků.

     

    VS 11 Flétna: říjen - prosinec 800 Kč, leden - červen 1.200 Kč

    VS 12 Pěvecký sbor: říjen - prosinec 800 Kč, leden - červen 1.200 Kč

    VS 13 Konverzace AJ 4. třída: říjen - prosinec 900 Kč, leden - červen 1.500 Kč

    VS 14 Konverzace AJ 5. třída: říjen - prosinec 900 Kč, leden - červen 1.500 Kč

    VS 15 Konverzace AJ 6. třída: říjen - prosinec 900 Kč, leden - červen 1.500 Kč

    VS 16 Konverzace AJ 7. třída: říjen - prosinec 900 Kč, leden - červen 1.500 Kč

    VS 17 Miniházená: říjen - prosinec 800 Kč, leden - červen 1.200 Kč

    VS 18 Přípravka tanečního sportu 1.-2. třída: říjen - prosinec 800 Kč, leden - červen 1.200 Kč

     

    VS 19 Šikovné ruce – kreativní vyrábění: říjen - prosinec 1.200 Kč, leden - červen 1.600 Kč

    (poplatek zahrnuje materiál)

    VS 20 Výtvarné tvoření: říjen - prosinec 800 Kč, leden - červen 1.200 Kč

    (poplatek zahrnuje materiál)

     

     

    Další platba za období leden-červen musí proběhnout až v lednu 2021, nelze hradit dříve!