• Od školního roku 2021/2022 se žáci na kroužky vedené pedagogy ZŠ Zličín přihlašují prostřednictvím EduPage.

      Přihlášky na kroužky externích organizací dle informací organizátora.