• Do jakých projektů jsme zapojeni?

    Základní škola a mateřská škola Zličín je zapojena do projektů z různých oblastí jako zdravá výživa, další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora IT ve škole, podpora žáků s OMJ či podpora sportovních aktivit. Cílem všech projektů je pozitivně a plnohodnotně rozvíjet schopnosti a dovednosti všech dětí a žáků. Projekty vnímáme nejen jako doplnění vzdělávacího procesu na naší škole, ale také jako možnost pedagogické podpory a rozvoje všech učitelů MŠ i ZŠ.

    Aktivně participujeme na těchto projektech:

    • Sportuj ve škole
    • Ovoce a zelenina do škol (https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx)
      
    • Mléko do škol (https://www.szif.cz/cs/podpora-spotreby-skolniho-mleka
      
    • Projekt MŠ, ZŠ A ŠD Zličín 64 - Šablony II - spolufinancován Evropskou unií (plaka__t_novy__.pdf)
      
    • Projekt ZAČLEŇOVÁNÍ A PODPORA ŽÁKŮ S OMJ 2019 - ZŠ A MŠ ZLIČÍN je spolufinancován Evropskou unií.

     Reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001482

     Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí ve škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.