• Do jakých projektů jsme zapojeni?

     

    Základní škola a mateřská škola Zličín je zapojena do projektů z různých oblastí jako zdravá výživa, další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora IT ve škole, podpora žáků s OMJ či podpora sportovních aktivit. Cílem všech projektů je pozitivně a plnohodnotně rozvíjet schopnosti a dovednosti všech dětí a žáků. Projekty vnímáme nejen jako doplnění vzdělávacího procesu na naší škole, ale také jako možnost pedagogické podpory a rozvoje všech učitelů MŠ i ZŠ.

    Aktivně participujeme na těchto projektech:

     

    Ovoce a zelenina do škol (https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx)
     

    Mléko do škol (https://www.szif.cz/cs/podpora-spotreby-skolniho-mleka

     

    Šablony I. OP JAK MŠ a ZŠ Zličín

    reg. číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003166

    Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 

    Cíl projektu:

    Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozicvzdělávání pracovníků škol a školských zařízenívzájemného sdílení zkušenostíspolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

    Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

    Fond: ESIF (neinvestiční)

     


     

     

    Projekt MŠ, ZŠ A ŠD Zličín 64 - Šablony II spolufinancován Evropskou unií 
     

    Projekt Šablony III. MŠ a ZŠ Zličín 81 spolufinancován Evropskou unií (Sablony_III_plakat.pdf
     

    reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019417 

    Aktivity projektu „Šablony III. ZŠ a MŠ Zličín 81“

    Na začátku roku 2021 byla podána projektová žádost do Výzvy č. 02_20_081 Šablony III pro hlavní město Prahu na MŠMT. Žádost byla schválena a od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023 probíhá realizace projektu z OP VVV s názvem „Šablony III. ZŠ a MŠ Zličín 81“ a registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019417. Cílem tohoto projektu je pokračování v aktivitách, které se pro rozvoj a budoucí směřování školy ukázali jako prioritní.

     

     

    Projekt Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ a MŠ Zličín
     

    reg. číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001482

    Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
    Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 

     

    Finsko  -  navštívené školy:

    Seminaarin koulu, Hämeenlinna

    Eestinkallion Koulu, Espoo

    Lahteen peruskoulu, Lahti, budova Omni a Lahde

     

    Španělsko – navštívené školy:

    Benalmádena International School, Malaga

    Novaschool Medina Elvira School, Granada

     

    Účastníci stáže sdíleli své poznatky s kolegy v naší škole formou workshopu s prezentací a diskusí. Výstupy ve formě prezentace jsou zveřejněny níže.

    1._staz_Finsko_Hameenlina_ZS_2022.pdf
    2._staz_Finsko_Espoo_Lahti_ZS_2022.pdf
    3._staz_Finsko_Lahti_MS_2022.pdf
    4._staz_Finsko_Espoo_MS_2022.pdf
    5._staz_Spanelsko_Malaga_Benalmadena_ZS_2022.pdf
    6._staz_Spanelsko_Novaschool_Medina_Elvira_Bilingual_School_ZS_2022.pdf
    7._staz_Spanelsko_Granada_Novaschool_MS_2022.pdf
    8._staz_Spanelsko_Malaga_Benalmdena_MS_2022.pdf
    9._staz_Spanelsko_Granada_Novaschool_MS_2022.pdf
     

     

     

     

      

                                    

     

     

    Projekt: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - ZŠ a MŠ Zličín
    reg. číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001920
     

    Aktivity projektu „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - ZŠ a MŠ Zličín

    Abychom navázali na úspěšně realizovaný projekt výzvy č. 49 Operačního programu Praha - pól růstu s názvem „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ a MŠ Zličín“ (registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001482) a zajistili kvalitní podmínky pro děti s OMJ podali jsme koncem roku 2020 projektovou žádost do navazující výzvy č. 54 Operačního programu Praha – pól růstu ČR, které bylo vyhověno a od 1. 1. 2021 běží projekt s názvem „Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - ZŠ a MŠ Zličín“, registrační číslo CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001920.

    Projekt realizujeme v období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023.

     

    Dánsko - navštívené školy:

    C La Cours School, Randers

    1._Staz_Danko_Randers_C_La_Cour_ZS_2023.pdf
    2_Staz_Dansko_Randers_Romalt_Friskole_ZS_2023.pdf
    3._Staz_Svedsko_Lessebo_Aventyret_MS_2023.pdf
    4_Staz_Svedsko_Lessebo_Bikupan_ZS_2023.pdf

    5_Staz_Portugalsko_Quarteira_ZS_2023(1).pdf
    7_Staz_Slovensko_Bratislava_Dubova_ZS_2023.pdf
    6_Staz_Slovensko_Bratislava_Grosslingova_MS_2023(1).pdf

     

                                   

     

    Projekt: OPEN 51
    Reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

    Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. Cílem je vytvoření školního plánu MKV, dalších průřezových témat a na vytvoření a realizace programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu pilíři. Projekt přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Budou realizovány aktivity dle OPEN (O = Osvěta, P = Plán, E = Etnikum, N = Nové metody).

     

     

        

     

     

    Projekt: OPEN 58
    Reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093

    Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. V rámci projektu budou realizovány aktivity, které přispějí ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání podporou demokratické kultury a demokratického klimatu v partnerských školách a vytvořením a realizací programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu pilíři. Aktivity budou realizovány dle akronymu OPEN (O= Osvěta, P= Plán, E= Etnikum, N= Nové metody) v souladu s pravidly 3E.

    Projekt OPEN 58 navazuje na úspěšně realizovaný projekt OPEN 51 podpořený v rámci výzvy č. 51 OP PPR. (text citován ze stránek o projektu OPEN 58).

    Ve složce OPEN_58.zip je k dispozici fotodokumentace a podklady z realizace aktivit v rámci tohoto projektu.

     

     

            

     

     

    Název projektu: Zahrada s přírodními prvky MŠ Zličín  
    Akceptační číslo: 1190700302

              Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328

              Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava stávající zahrady mateřské školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. 
              Po úpravách bude zahrada poskytovat dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o balanční                  chodník, pocitový chodník a hmyzí hotel. Součástí bude také kameniště, veverčí dráha, nebo broukoviště.

    Projekt: Doučování žáků do škol

               Cílem projektu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání, došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

               Tento projekt je od 1. 1. 2022 financován z Nástroje pro oživení a odolnost EU.