• Do jakých projektů jsme zapojeni?

    Základní škola a mateřská škola Zličín je zapojena do projektů z různých oblastí jako zdravá výživa, další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora IT ve škole, podpora žáků s OMJ či podpora sportovních aktivit. Cílem všech projektů je pozitivně a plnohodnotně rozvíjet schopnosti a dovednosti všech dětí a žáků. Projekty vnímáme nejen jako doplnění vzdělávacího procesu na naší škole, ale také jako možnost pedagogické podpory a rozvoje všech učitelů MŠ i ZŠ.

    Aktivně participujeme na těchto projektech:

    • Sportuj ve škole
      
    • Ovoce a zelenina do škol (https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx)
      
    • Mléko do škol (https://www.szif.cz/cs/podpora-spotreby-skolniho-mleka
      
    • Projekt MŠ, ZŠ A ŠD Zličín 64 - Šablony II - spolufinancován Evropskou unií (plaka__t_novy__.pdf)
      
    • Projekt MŠ A ZŠ ZLličín 81 - Šablony III. - spolufinancován Evropskou unií (Sablony_III_plakat.pdf)
      
    • Projekt ZAČLEŇOVÁNÍ A PODPORA ŽÁKŮ S OMJ 2019 - ZŠ A MŠ ZLIČÍN je spolufinancován Evropskou unií.

     Reg. č.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001482

     Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí ve škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

     

     

     
     
     
    • Projekt: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 - ZŠ a MŠ Zličín

               
               Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001920

               Číslo a název výzvy: Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II

               Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 - Zličín, Nedašovská 328

               Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k  začleňování dětí a žáků s             odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a v mateřské škole a                     přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným  mateřským jazykem.

               Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

     

     

                                   

     

     

    • Název projektu: OPEN 51

    Reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

    Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí žáků v partnerských ZŠ Praze. Cílem je vytvoření školního plánu MKV, dalších průřezových témat a na vytvoření a realizace programů na rozvoj TUR ve vztahu k sociálnímu pilíři. Projekt přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Budou realizovány aktivity dle OPEN (O = Osvěta,
    P = Plán, E = Etnikum, N = Nové metody).