• SPOLEK SVĚTÝLKO

     ČÍSLO ÚČTU: 2601494316/2010 

     Výše příspěvku je ............ za celý školní rok 2023/2024

     Co je to spolek Světýlko:

     • Spolek rodičů, který spolupracuje s pedagogy a pomáhá nadstandardně naplňovat zájmy dětí
     • Do spolku přispívají rodiče dětí, kteří dochází do školy
     • Účet je založený u FIO banky a je transparentní
     • Variabilní symbol pro každé dítě je možné zjistit ve své třídě
     • Rodiče docházejících dětí si anonymně odhlasovávají výši příspěvku
     • Rády přivítáme nové členy – přihlášku a informace získáte ve třídě příšerek nebo styblova@zsamszlicin.cz

     K čemu spolek Světýlko slouží:

     • Finance se využívají na volnočasové aktivní trávení času, ať sportovně či kulturně
     • Nákup pomůcek a potřeb ke zkvalitnění a podporu výuky
     • Rády uvítáme každý nápad od rodičů na výlet/výstavu/sportovní aktivitu aj…