• SPOLEK SVĚTÝLKO

    ČÍSLO ÚČTU: 2601494316/2010 - PLATÍ POUZE PRO ÚČET MŠ NAD PARKEM!!!

    Výše příspěvku je 1400 Kč za celý školní rok.

     

    Co je to spolek Světýlko:

    • Spolek rodičů, který spolupracuje s pedagogy a pomáhá nadstandardně naplňovat zájmy dětí
    • Do spolku přispívají rodiče dětí, kteří dochází do školy
    • Účet je založený u FIO banky a je transparentní
    • Variabilní symbol pro každé dítě je možné zjistit ve své třídě
    • Rodiče docházejících dětí si anonymně odhlasovávají výši příspěvku
    • Rády přivítáme nové členy – přihlášku a informace získáte ve třídě Berušek

     

    K čemu spolek Světýlko slouží:

    • Finance se využívají na volnočasové aktivní trávení času, ať sportovně či kulturně
    • Nákup pomůcek a potřeb ke zkvalitnění a podporu výuky
    • Rády uvítáme každý nápad od rodičů na výlet/výstavu/sportovní aktivitu aj…

     

    Pololetní vyúčtování akcí a plán na aktuální pololetí naleznete na nástěnce v hlavní chodbě.