• SPOLEK SVĚTÝLKO

     ČÍSLO ÚČTU: 2601494316/2010 

     Výše příspěvku je 1600 Kč za celý školní rok.

     Co je to spolek Světýlko:

     • Spolek rodičů, který spolupracuje s pedagogy a pomáhá nadstandardně naplňovat zájmy dětí
     • Do spolku přispívají rodiče dětí, kteří dochází do školy
     • Účet je založený u FIO banky a je transparentní
     • Variabilní symbol pro každé dítě je možné zjistit ve své třídě
     • Rodiče docházejících dětí si anonymně odhlasovávají výši příspěvku
     • Rády přivítáme nové členy – přihlášku a informace získáte ve třídě Berušek

     K čemu spolek Světýlko slouží:

     • Finance se využívají na volnočasové aktivní trávení času, ať sportovně či kulturně
     • Nákup pomůcek a potřeb ke zkvalitnění a podporu výuky
     • Rády uvítáme každý nápad od rodičů na výlet/výstavu/sportovní aktivitu aj…

      

     Pololetní vyúčtování akcí a plán na aktuální pololetí naleznete na nástěnce v hlavní chodbě.

     Veškeré akce (Divadlo Spejbla a Hurvínka, výlet do ZOO, Policie ČR/Hasiči apod.) se přesouvá na 2.pololetí školního roku 2020/2021. Vše se bude podřizovat dané situaci, ale budeme se snažit, aby děti nebyly o nic ochuzeny.