• Informace k Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

      

     Vzhledem k vysokému počtu dětí přihlášených k předškolnímu vzdělávání řešíme dočasné náhradní prostory pro další třídy mateřské školy tak, abychom mohli přijmout všechny uchazeče, kteří mají na MŠ nárok (trvalé bydliště na území MČ Praha-Zličín + dosažení věku 3 let do 31. 8. 2020).

     Současná uvolněná kapacita je od nového školního roku 70 míst. Proto by poslední přijaté dítě bylo narozeno 17. 3. 2017. Protože chceme uspokojit všechny uchazeče, kteří splňují výše uvedené podmínky, žádáme o schválení dočasných náhradních prostor v ZŠ. V tuto chvíli ještě čekáme na vyjádření příslušných orgánů. Z těchto důvodů nebude zveřejněno Rozhodnutí o přijetí k datu 1. 6. 2020.

     Prosíme o trpělivost, Rozhodnutí zveřejníme ihned po obdržení vyjádření příslušných orgánů.
      

     V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť MŠ.