• PF 2020

     • V novém roce 2020, který bude pro naši školu obzvlášť výjimečný, přeji všem jejím zaměstnancům, žákům, rodičům i dalším přátelům školy mnoho zdraví, štěstí, lásky, ale i pedagogických, studijních a dalších pracovních úspěchů. 

      Před Vánoci dostala naše MČ dlouho očekávaný a vymodlený dárek – přidělení finančních prostředků na vybavení nové základní školy.  Termín kolaudace nové budovy se ale opět posunul, tentokrát na konec března. Výběrová řízení a dodání vybavení bohužel časově neuspěcháme, budeme se tedy muset smířit s tím, že s největší pravděpodobností začne výuka v nové budově až v příštím školním roce.  

      Ale i tak můžeme říci, že další vánoční dárek nám všem přinese radost už nyní, a tím je dokončení rekonstrukce sportovní haly. Tímto vás všechny zveme na slavnostní otevření  víceúčelové školní tělocvičny ve středu 8. 1. 2020 od 16.30 hodin.  Program složený z hudebních, tanečních a sportovních vystoupení zajistí pedagogové a žáci školy. Po tomto programu bude navazovat Maškarní rej pořádaný kulturní komisí MČ Praha–Zličín.