• POZOR! ZMĚNA ZÁPISU DO ZŠ

     • DNE 30. 3. BYLY UPRAVENY A DOPLNĚNY INFORMACE K ZÁPISU

       

      Na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 18. 3. 2020 proběhne zápis na naší základní školu ve změněné formě i termínu:

      1) bez osobní přítomnosti dětí ve škole

      2) v termínu od 27. do 30. dubna 2020

      Bližší informace najdete pod záložkou Základní škola, dále Zápis do 1. ročníku, Zápis do přípravné třídy nebo Zápis zájemců o přestup do 2. - 9. ročníku.

       

     • Žádost o ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let

     • (z důvodu Mimořádného opatření MZ k uzavření škol od 11. 3. a rozhodnutí Rady MČ Praha – Zličín k uzavření MŠ od 17. 3.)

      Žádosti o ošetřovné posílejte na email: hospodarka@zsamszlicin.cz, v kopii na adminasist@zsamszlicin.cz. Není žádoucí chodit osobně! Pro ty, kteří nemají možnost elektronické komunikace, je kancelář školy otevřena od 8 do 12 hodin!

       

      Pro MŠ: do emailu s žádostí uveďte jméno a třídu dítěte (Berušky, Medvídci, ..atd.), žádosti prosím neposílejte předvyplněné!

       

      Pro ZŠ: do emailu s žádostí uveďte jméno a rodné číslo dítěte, žádosti můžete posílat předvyplněné – část B, v části A pouze jméno a RČ

       

      Odkaz na elektronický formulář:

       https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

       

      Sken potvrzené žádosti obdržíte do 24 hodin (v pracovní dny) na e-mail. 

     • !!PROVOZ ZŠ (VČETNĚ ŠD, ŠJ a zájmových aktivit) UZAVŘEN OD STŘEDY 11. 3. 2020!!

     • Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní, střední i vysoké školy. Zatím není jasné, na jak dlouho. 

      Tento pokyn (uzavření ZŠ) byl škole nahlášen prostřednictvím zřizovatele – MČ Praha – Zličín. 

      Učitelé budou připravovat materiály a domácí úkoly podle rozvrhu, jako by výuka probíhala normálně. Budou je posílat rodičům příp. i žákům emailem nebo prostřednictvím EduPage.

      Mateřské školy zatím uzavřeny nejsou. Přesto doporučujeme i rodičům z MŠ ponechat děti doma. Provoz MŠ bude však zachován bez omezení.

      DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ 11.3. JE ODLOŽEN NA NEURČITO.

      Pro informace k zápisu do MŠ můžete kontaktovat vedoucí pracovišť MŠ zednikova@zsamszlicin.cz a bartonova@zsamszlicin.cz 

       

     • Aktualizace informací ke koronaviru

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k situaci ohledně koronaviru aktualizujeme přehled doporučení. 

      Naše škola samozřejmě též reaguje na vzniklou situaci: zvýšila standard úklidu, nakoupila dezinfekční mýdla do všech tříd a poučila žáky o zvýšených hygienických nárocích  a správném a důkladném mytí rukou. 

       

      Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby cestující z Itálie. 

      Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým i přechodným pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

      Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec vrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak se doporučuje oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

      V souvislosti s tímto opatřením doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie, viz AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ MZV ZDE.

      Doporučení pro osoby, které se vrátily z oblastí zasažených koronavirem mimo Itálii

      Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

      Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

     • Informace a doporučení pro školy a veřejnost ohledně koronaviru

     • Vážení rodiče,
      vzhledem k situaci ohledně koronaviru přikládáme přehled doporučení a kontaktů pro školy a také pro širokou veřejnost. Na uvedené kontakty se můžete obrátit a konzultovat své dotazy.

       

      Infolinka Státního zdravotního ústavu

      Informace pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

      Další informace naleznete na www.szu.cz

       

      Informace z MŠMT pro školy ke koronaviru

      Praha, 24. února 2020 - V uplynulých dnech se koronavirus Covid-19 začal šířit v oblastech Evropy, kam často směřují školní zájezdy, lyžařské výcviky apod. Protože se bezpečnostní situace neustále mění, doporučuje MŠMT školám sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví a řídit se jejich pokyny ohledně cestování do jednotlivých destinací a možných zdravotních rizik.

      Webové stránky Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz

      Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz

      Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyhnout se cestování na sever Itálie:

      https://bit.ly/3asBUGX

       

      Leták České lékarnické komory

      LETAK_CESKE_LEKARNICKE_KOMORY.docx

       

      Další zdroje s informacemi:

      Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie

      https://bit.ly/2VGj3nx

      Odkaz na stránky Aktuálně.cz se záznamem tiskové konference po jednání Ústřední epidemiologické komise:

      https://bit.ly/2IiIBPA

       

     • Informace o ředitelském volnu v ZŠ

     • Na středu 8. dubna 2020 (provozní důvody) a pondělí 29. a úterý 30. června 2020 (stěhování ZŠ)  vyhlašuji pro základní školu ředitelské volno.  Ve středu 8. 4. bude školní družina pro děti navštěvující ŠD nabízet celodenní náhradní program hrazený ze Šablon 2.
      V Praze 2. 3. 2020                           

      Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková, ředitelka školy