• Informace ke zrušeným kroužkům ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

     • Školní kroužky, které nejsou od 11. 3. realizované z důvodu mimořádných opatření, budou nahrazeny v období říjen - prosinec 2020, protože od 25. 5. nelze pokračovat v plném rozsahu. Zůstatek uhrazeného poplatku bude automaticky převeden na toto období.

      Jedná se o následující kroužky ZŠ Zličín:

      Po

      Angličtinou hrou 3. třída - Kamila Šmídová

      Flétna, pěvecký sbor - Hana Trejbalová

      Út

      Konverzace 4. třída - Kamila Šmídová

      Angličtina 1. třída - Květa Strouhalová

      St

      Miniházená - Kamila Šmídová

      Přípravka tanečního sportu - Vladimíra Šimáčková

      Čt

      Angličtina 2. třída - Květa Strouhalová

      Konverzace AJ – 5. a 6. třída - Klára Hornychová

      Čt

      Přípravka tanečního sportu - Marie Dvořáková

       

      Kroužek origami a tvoření z papíru s Pavlínou Kopalovou probíhá každý pátek online.

       

      Od 25. 5. budou pokračovat pouze aktivity ve venkovních prostorách (atletika, fotbal, keramika). Pokyny k zajištění chodu těchto kroužků obdržíte přímo od lektorů nebo vedení organizací.

      Informace o náhradě za ostatní zrušené volnočasové aktivity poskytnou externí organizace.

     • Informace k provozu ZŠ Praha 5 – Zličín od 25. 5. do 23. 6. 2020

     • Opatření k přítomnosti žáků 1. – 5. ročníku vychází z metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020, ke stažení níže.

      ochrana_zdravi_zs.pdf

      Informace k provozu obdrží všichni zákonní zástupci emailem nejpozději 21. 5.

      Každé dítě musí v den nástupu do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  Formulář byl zaslaný také emailem, zákonný zástupce může dokument případně vyplnit při prvním příchodu ke škole, ke stažení níže.

      cestne_prohlaseni.pdf​​​​​​​

      Vstup do budovy: bude umožněn pouze žákům, nikoliv jejich doprovodu.

      Ranní družina: nebude fungovat.

      Příchod do školy: místo a čas pro scházení skupiny upřesní třídní učitelka emailem.

      Prosíme všechny o dodržování příchodu na určené místo ve stanovený čas!

      Nepřítomnost dítěte je nutné oznámit vyučujícímu ráno před stanoveným časem příchodu.

      Svačina a pitný režim: zajistí rodiče

      Oběd: počet dosud přihlášených dětí umožňuje podávání teplého hlavního jídla, ovoce, jogurtu apod. Oběd bude podávaný v učebně v jednorázovém termoobalu v 11.30 - 11.45.

      Náklady na termoobaly nelze hradit ze stravného, rodiče přihlášených strávníků je uhradí v hotovosti třídní učitelce (50 Kč na celý měsíc). Toto neplatí pro děti v Hevlínské.

      Odchod: děti přihlášené na dopolední provoz odcházejí v 11.45 - 12.00.

      Samostatné odcházení dětí 1. - 3. ročníku bez doprovodu rodičů po dopoledním bloku i během nebo po odpoledním bloku musí rodiče potvrdit do žákovské knížky!

      Odpolední blok: od 12 hod probíhá ve stejné učebně jako dopoledne nebo na zahradě. Skupiny budou mít mezi 12.30 a 14.00 hod řízenou činnost, odchod v tuto dobu nebude možný.

      Vyzvedávání dětí z odpoledních aktivit: vchod do budovy v Hevlínské pro 1.A a 1.B, přes terasy v zahradě pro 1.C a 3.A, vchod u betonového hřiště pro 2.A, 2.B, 3.B

      Kroužky: umožněny jsou pouze kroužky ve venkovních prostorách.

      Atletika, fotbal - rodiče si zajistí odchod na kroužek sami. Keramika - děti předá družinářka nebo přijdou k budově školy samy - kroužek bude probíhat venku.


      Hygienický režim platný k 20. 5., může se v následujících týdnech změnit

      • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
      • Do školy žáci přicházejí v roušce.
      • Při vstupu do budovy žáci použijí dezinfekci na ruce ze stojanu.
      • Žáci musí mít u sebe minimálně 2 roušky a sáček na odložení použité roušky.
      • Režim použití roušek při výuce řídí vyučující, při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety) děti mají roušku vždy nasazenou.
      • Děti dodržují doporučené odstupy od spolužáků a další obecná pravidla, kterými chrání ostatní osoby (kýchání do kapesníku, časté mytí rukou aj.)
      • Pro pravidelné použití bude připravené dezinfekční mýdlo a dezinfekční roztok na ruce.
      • Prostor školy bude denně ošetřený stíráním všech ploch prostředky s dezinfekčním účinkem a pravidelným použitím ionizéru v učebnách.


      Všechna doporučená opatření a pokyny je nutné respektovat. Zaměstnanci školy udělají maximum pro zajištění ochrany zdraví a snížení rizika případné nákazy, zajistit absolutní ochranu v daných podmínkách však nelze. Rodiče, kteří přihlásili dítě k docházce od 25. 5., berou vše výše uvedené na vědomí.
     • Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání

     • Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání (do 1. ročníku) naleznete zde

      Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat tři 1. třídy prozatím s počtem 25-26 žáků. V týdnu od 15. června uspořádáme třídní schůzku pro rodiče, kde se dozvíte potřebné informace k nástupu. Termín schůzky bude zveřejněn na webových stránkách školy začátkem června a zároveň rodiče obdrží pozvánku emailem. 

     • Informace o ředitelském volnu a výuce od 25. 5.

     • 1) Oznámení o udělení ředitelského volna od středy 24. 6. 2020 do úterý 30. 6. 2020 z důvodu stěhování  ZŠ do nové budovy. 

       

      2) Výuka 1. - 5. ročníku od 25. 5. 2020 

      Na základě výsledků dotazníku k docházce žáků od 25. 5. 2020 a dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 vedení školy připravuje organizační pokyny k dopoledním vzdělávacím a odpoledním aktivitám v pracovních skupinách. Vyplněním dotazníku jste dítě přihlásili na dopoledne/odpoledne/oběd. Všem dosud přihlášeným žákům se budeme snažit vyjít vstříc. 

       

      Základní informace:

      Školní docházka od 25. 5. do konce šk. roku 2019/2020 není povinná. 

      Výuka žáků, kteří nebudou ve škole osobně přítomní, bude nadále probíhat formou distančního vzdělávání.

      Dopolední vzdělávací i odpolední aktivity budou probíhat ve skupině žáků v maximálním počtu 15. Složení skupiny je po celou dobu neměnné. 

      Žáka lze přihlásit nejpozději 18. 5., pozdější zařazení do skupin nebude možné. 

      Povinností je donést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

       

      Organizace vzdělávání:

      Ranní družina nebude fungovat.

      Vzdělávací aktivity budou probíhat denně po dobu 4 vyučovacích hodin. Vyučující si bude žáky vyzvedávat u školy dle stanoveného rozpisu v časovém rozmezí 7.45 - 8.15. 

      Dopolední vzdělávací blok končí po obědě v 11.45 - 12.00. 

      Odpolední aktivity pro přihlášené žáky 1. - 3. ročníku budou probíhat ve stejné skupině a učebně nebo na školní zahradě do 16 hod maximálně.

      Kroužky v budově školy a sportovní haly se konat nebudou.

       

      Oběd:

      Oběd bude podávaný v učebně v 11.30 - 11.45, pitný režim zajistí rodiče.

      Zájem o stravování jste nahlásili v dotazníku, případně obědy dodatečně přihlásíte u vedoucí školní jídelny.

       

      Podrobné informace zveřejníme na webu školy a zašleme rodičům emailem 20. 5. 2020. 

       

     • Otevření MŠ

     • Otevření mateřské školy je plánováno na 25.5.2020, provoz mateřské školy bude od 7,30 do 16,30 hodin.