• Školní družina školní rok 2020/2021

      • 1. 9. 2020 nebude školní družina v provozu
      • zápisní lístky pro zájemce (přípravná třída - 3. třída) budou zveřejněny na webu, nutno vyplnit a předat 1. 9. třídní učitelce
      • provoz ŠD:
       ranní ŠD 6,30 – 7,40
       odpolední ŠD 11,40 – 17,00
      • vyzvedávání dětí přes čipový systém BELLhop, více informací později
      • od 13,00 do 15,00 řízená činnost ŠD – v tuto dobu není možné vyzvedávat děti   

      Více informací budeme postupně přidávat na webové stránky ZŠ.

     • Informace o způsobu hodnocení výsledků žáka základní školy Praha-Zličín za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (určeno žákům a jejich zákonným zástupcům)

     •  

       

      Na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (datum účinnosti od: 27. dubna 2020)

       

      S výše uvedenou vyhláškou nařízením byli vyučující seznámeni na pedagogické radě dne 18. 5. 2020. Na základě této vyhlášky vychází vyučující při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

       

      a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák řádně docházel do školy, 

      b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky,

      c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy (myšleno období od 25. 5. 2020 – pro 1. stupeň – umožněna dobrovolná účast při vzdělávacích aktivitách),

      d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

       

      Hodnocení bude probíhat způsobem obvyklým (tj. známkou).

      Na konci školního roku 2019/20 2020 bude vydáno vysvědčení (na ZŠ Praha – Zličín v úterý 23. 6. 2020).

       

       

      V Praze 18. 5. 2020                                                                                            Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková,

                                                                                                                                              ředitelka školy

       

     • Informace k realizaci vzdělávacích aktivit žáků 2. stupně od 8. června 2020


     • Dle dopisu ministra školství (dopis.pdf) bude i nadále hlavní vzdělávací aktivitou pro žáky 2. stupně až do konce školního roku vzdělávání na dálku. Díky příznivému vývoji epidemiologické situace má být od 8. června umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně (na naší škole se týká pouze 6. třídy) za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin.

      Na ZŠ Zličín bude umožněna v odpoledních časech (v dopoledních hodinách jsou všechny místnosti včetně jídelny zaplněny pracovními skupinami 1. stupně):

      1. Individuální nebo skupinová konzultace (má být maximálně do počtu 15 žáků, kapacita učebny 6. třídy umožňuje maximálně 14 žáků pouze v odpoledních časech formou setkání s vyučujícími hlavních předmětů navazující na vzdělávání na dálku


      Pondělky 14 - 15.30 pí uč. Rosová

      Čtvrtky 13 -14.30 pí uč. Svobodová


      1. Odevzdání učebnic – ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 14:30


      1. Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 – v úterý 23. 6. 2020, čas bude upřesněn (týká se všech žáků 6. třídy, bude trvat maximálně 45 minut)


      Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

      Tř. učitelka 6. třídy zaslala podrobné informace k organizaci aktivit od 8. 6. 2020 včetně čestného prohlášení rodičům žáků emailem.