• Způsob rozdělování nově přijatých dětí do MŠ na jednotlivá pracoviště

     • Nově přijaté děti jsou rozdělovány podle preferencí zaškrtnutých v Žádosti o přijetí. Pokud nastává situace, že se na jedno pracoviště hlásí více dětí, než je volných míst postupujeme následovně:

      • Přednostně umisťujeme děti, které již mají na daném pracovišti sourozence, 
      • poté losováním vybereme děti z jednotlivých věkových skupin, které přerozdělíme na druhé pracoviště. 
      • Pokud jsou nově přijati sourozenci, jsou na jednom losu z důvodu umístění na stejné pracoviště.

      Vedení ZŠ a MŠ

       

      Vyjádření paní starostky

       

      Informace pro rodiče k provozu mateřské školy

      K množícím se dotazům rodičů ohledně provozu mateřské školy sdělujeme následující:

      • městská část má pouze jednu mateřskou školu se dvěma pracovišti – Nedašovská a Hevlínská. Není proto vůbec rozhodující, na kterém pracovišti byli rodiče s dítětem u zápisu, nevyplývá z toho žádný přednostní nárok na umístění dítěte v tomto objektu.  Rozdělení dětí provádí sama mateřská škola podle předpokladů pro co nejlepší fungování zařízení a nelze zohledňovat ani místo trvalého pobytu rodičů ani jejich další speciální požadavky. Navíc je zcela zřejmé, že obě pracoviště jsou na území městské části rozmístěna tak, že do nich odnikud není příliš daleko. Samozřejmě někde je to blíže, někde dále, ale tuto situaci bude možné řešit, až bude mít městská část k dispozici větší počet mateřských škol, než je tomu dosud. Stejně tak je tomu i v případě umístění dětí předškolního věku do náhradní třídy v nové základní škole. Samozřejmě je tato třída využívána pro nejstarší děti, kterým bude prospěšná i tím, že se seznámí s prostředím „velké“ školy a v příštím roce, až budou školu navštěvovat, půjdou už do známého prostředí. Navíc je toto umístění jen dočasné do doby, než bude dokončena rekonstrukce současné základní školy a tato navrácena zpět svému účelu školy mateřské. 
      • V době, kdy bylo zřejmé, že kapacita současné mateřské školy nebude dostačující, byla vydána informace, že se začátkem školního roku v září nastoupí do mateřské školy pouze omezený počet dětí a koncem roku, těsně před dokončením rekonstrukce stávající základní školy, bude vypsáno další přijímací řízení pro děti, na které se nedostalo v prvním kole, i když splnily kritéria v tom, že do 31. 8. 2020 dosáhly věku 3 let. Tak tomu bylo i v případě otevírání pracoviště v Hevlínské ul.  Protože se však paní ředitelce podařilo vyjednat s příslušnými povolovacími orgány (např. hygienou) zřízení dvou náhradních tříd do doby dokončení rekonstrukce, mohly být v prvním kole přijaty již všechny děti, splňující kritéria. Mateřská škola je v současné době naplněna. Žádné další přijímací řízení již tedy v tomto roce vypisováno nebude, protože další děti by nebylo kam umístit. V rekonstruované základní škole vzniknou jen dvě třídy mateřské školy, kam budou děti přesunuty ze současných náhradních prostor. Přijímací řízení proběhne až na jaře 2021 pro školní rok 2021/2022.

      Určitě bychom rádi uspokojili všechny požadavky a přání rodičů, současná situace nám to však neumožňuje. Za velký úspěch považujeme už to, že se nám v letošním roce poprvé podařilo umístit všechny děti, splňující kritéria a nemuseli jsme rodičům nabízet místa v mateřských školách na území jiných MČ, jako tomu bylo např. v loňském roce ve Slivenci nebo v centru hlavního města. 

      JUDr. M. Koropecká, starostka MČ Praha - Zličín

       

     • Zájmové kroužky ZŠ pro školní rok 2020/2021


     • V novém školním roce ZŠ Praha Zličín nabídne několik novinek.

      Pro rozvoj pohybových dovedností nově otevíráme Florbal s Panthers Praha a Sportovní program Gymnathlon. Kreativní oblast obohatíme o kroužky Šikovné ruce a Výtvarné tvoření (místo ukončeného kroužku Origami). Novinkou jsou i šachy.

      Na kroužky externích organizací a lektorů se můžete přihlásit již během prázdnin.Přihlášku (Prihlaska_-_zajmove_krouzky_ZS_Zlicin.docxna kroužky zaměstnanců ZŠ Zličín stačí odevzdat třídní učitelce do 18. 9. 2020. Přehled kroužků nabízíme v dokumentu Prehled_zajmovych_aktivit_2020-2021.docx​​​​​​​


      Důležité upozornění

      Volnočasové aktivity vyučujících ZŠ Zličín, které byly z důvodu mimořádných opatření od března zrušené, budou pokračovat ve vyšším ročníku se stejnými pedagogy. Kurzovné je převedené na období říjen-prosinec, může dojít ke změně původního termínu konání kroužku, viz. přehled na rok 2020-2021. Další zájemci se mohou dohlásit.


      Nabídku kroužků od října rozšíříme o kurzy nejen pro žáky ZŠ v přilehlé budově školy. Chystáme např. breakdance a další kurzy.


      Všechny informace včetně cen a pokynů k uhrazení kroužků zveřejníme průběžně na webových stránkách ZŠ.


      Všichni rodiče jsou zváni v úterý 1. září 2020 od 16 hod na Den otevřených dveří a burzu kroužků v nové budově školy. Organizace a lektoři představí své aktivity.