• Důležité upozornění

     • Z důvodu hygienických opatření žádáme rodiče žáků, aby doprovodili své děti k budově ZŠ a omezili vstup do vnitřních prostor školy.
      V případě potřeby vstupu do budovy je nutné dohodnout se předem s pedagogem nebo zaměstnancem ZŠ.

     • Upozornění k dopravnímu omezení u ZŠ

     • Prosíme rodiče o ohleduplnost při dopravě autem z důvodu nedostatečného prostoru u školy. Parkoviště ZŠ slouží pouze k vysazení či vyzvednutí dítěte, nikoliv k parkování vozidel rodičů. Nejvhodnější varianta je přijít k budově pěšky.

     • Harmonogram zahájení školního roku 2020/2021

     • 1. 9. 2020
      Přípravná třída a 1. třídy

      • sraz před budovou školy v 8.15 hodin, přivítání
      • odchod žáků s třídní učitelkou do třídy
      • uvítání ve třídách (bez přezutí, aktovky s sebou), informační schůzka pro rodiče,
      • předávání učebnic
      • ukončení v cca 10.00 hodin

      2. - 7. třída

      • sraz před budovou školy v 8.00 hodin, přivítání
      • odchod žáků s třídní učitelkou do třídy
      • uvítání ve třídách (bez přezutí), informační schůzka pro žáky
      • ukončení v cca 10.00 hodin

      2. 9. 2020

      • 2. - 3. třídy čtyři vyučovací hodiny (do 11.45)
      • 4. - 7. třídy pět vyučovacích hodin (do 12.40)

      Od 3. 9. 2020

      • 2. - 7. třídy dle rozvrhu

      Provoz školní družiny

      • 1. 9. nebude v provozu
      • od 2. 9. 2020 běžný provoz od 6.30 do 17.00 hodin

      Provoz školní jídelny

      • 1. 9. nebude v provozu
      • od 2. 9. 2020 provoz od 11.00 do 13.30 hodin

      Hygienická doporučení určená MŠMT a MZd

      • ve vestibulu školy provést dezinfekci rukou, stojany s dezinfekcí k dispozici
      • důkladné pravidelné mytí rukou mýdlem, použití papírových ručníků
      • dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, který je nutné hned vyhodit a následně si umýt ruce

      Doporučení se mohou změnit dle aktuálních opatření stanovených MZd a MŠMT.

       

     • Den otevřených dveří v nové budově ZŠ Praha - Zličín, Míšovická 513/12

     • V úterý 1. 9. od 16 do 19 hod proběhne Den otevřených dveří ZŠ Praha - Zličín. Rodiče mohou navštívit učebnu svého dítěte, kde se setkají s třídní učitelkou. V odborných učebnách budou informace poskytovat další pedagogové.

      Ve stejném čase proběhne Burza kroužků ZŠ Praha - Zličín. Pedagogové a lektoři představí nabídku volnočasových aktivit. 

      Program ukázek činnosti bude vyvěšen u vstupu do školy.

      Den otevřených dveří proběhne dle aktuálně platných hygienických opatření.