• INFORMACE K PROVOZU ZŠ od 4.1. 2021

     • Od pondělí 4.1. je povolena prezenční výuka žáků přípravné třídy a 1.-2. ročníků. Ostatní ročníky opět zahájí distanční vzdělávání dle rozvrhu online výuky, který platil do konce listopadu. Informace žákům upřesní třídní učitelky.

       

      Režim prezenční výuky v ZŠ:

      · Výuka i odpolední družina bude probíhat ve stejné skupině a učebně.

      · Příchod do školy, přestávky a obědy budou zorganizovány tak, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi dětmi    různých tříd. Žáci, kteří nutně potřebují přijít dříve, mohou počkat v učebně své třídy. Od 6,45 do příchodu třídy    bude zajištěn dohled na chodbách.

      · Žáci i zaměstnanci musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

      · Při vstupu do budovy si všichni dezinfikují ruce.

      · Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

      · Doporučuje se pobyt na čerstvém vzduchu. Za příznivého počasí zařadíme vycházky.

      · V případě výskytu onemocnění covid-19 je škola povinna postupovat dle pokynů hygienické stanice.

       

      Rozpis příchodů do školy, na oběd a vedoucí družinových oddělení


      TŘÍDA       PŘÍCHOD DO ŠKOLY           OBĚD                     ŠD

      přípr.tř.        7,50                                      11,30 – 11,45          Smítková

      1.A              7,40                                      11,50 – 12,10          Kalinová

      1.B              8,00                                      12,00 – 12,20         Koblihová

      1.C              7,50                                      12,15 - 12,35          Kočí

      2.A              8,00                                      12,25 - 12,40          Pejšová

      2.B              7,40                                      12,35 – 12,50         Rochusová

      2.C              8,10                                      12,45-13,00            Brejníková       

       

      Třídní učitelky si žáky vyzvednou ve vstupním prostoru ZŠ v daný čas. Vyzvedávání dětí ze družiny je možné až po obědě. 

       

      Provoz jídelny

      Žáci v prezenční výuce jsou automaticky přihlášení na oběd, případné odhlášení při nepřítomnosti dítěte zajistí rodiče.

      Žáci v distanční výuce, kteří mají zájem o odběr obědů, se musí přihlásit sami.  Výdej bude probíhat od 13,15 do 14,00 (po skončení výdeje stravy žákům v prezenční výuce).

       

     • Oznámení o stanovení volných dnů ve dnech 21. a 22. 12. 2020

     • Na základě rozhodnutí vlády ze 14. 12. 2020 o zákazu osobní přítomnosti žáků ve dnech 21. a 22. 12. 2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tyto dny jako volné. To znamená, že v těchto dnech pro žáky

      • není poskytováno ani distanční vzdělávání,
      • není poskytováno školní stravování,
      • je zákaz osobní přítomnosti ve školní družině.

      Poslední den je tedy pro žáky škola otevřena V PÁTEK 18. prosince 2020.

      Z výše uvedených důvodů se RUŠÍ původně plánované ředitelské volno 22. 12. 2020.

      Ve škole bychom se tedy měli sejít až 4. 1. 2021.

      PŘEJEME VŠEM RODINÁM KLIDNÉ SVÁTKY, DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI A PŘEJEME VŠEM PŘÍZNIVĚJŠÍ ROK 2021!