• Zápis do 1. tříd a přípravné třídy

     • Termíny k zápisům (osobnímu předání podkladů) do přípravné třídy a 1. tříd jsou k dispozici na systému Reservando:

      Rezervace na den 8. 4. můžete udělat zde

      Rezervace na den 14. 4. můžete udělat zde

      Pokud žádáte o odklad školní docházky, příp. o přijetí do přípravné třídy, hlaste se rovnou na přepážku 3!

      Vzhledem k epidemiologické situaci nebude probíhat motivační část. Osobní účast dětí není nutná.

      Bližší informace najdete v záložce Základní škola, Zápis do 1. ročníku, příp. Přípravná třída.

      Osobní předání bude probíhat u okenních přepážek v letních šatnách (nízká budova před školou) za respektování aktuálních epidemiologických opatření.

     • Informace pro zájemce o přijetí do 1. ročníku a přípravné třídy základní školy Praha – Zličín od září 2021

     •  

      Zápis bude probíhat na základě pokynů MŠMT dle epidemiologické situace, pravděpodobně bez nutné osobní přítomnosti dětí v ZŠ Praha - Zličín v termínu
      od 6. do 14. dubna 2021.

       

      Žádost o přijetí, tj. elektronickou přihlášku, naleznete na www.zsamszlicin.cz, záložka Základní škola, Elektronická přihláška až od 6. 4. 2021. Vyplníte ji a podáte v termínu do 14. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

      1) do datové schránky školy (vsbmgrt)

      2) e-mailem na lkuncmanova@zszlicin.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce

      3) poštou - vytištěnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem, rozhodující je datum podání na    poštu

      4) vytištěnou a podepsanou v ZŠ Míšovická 513/12 v termínech:

      čtvrtek 8. 4. a středa 14. 4. 2021 od 14 do 18 hodin u okenních přepážek v letních šatnách (nízká budova před školou)

      po předchozím objednání přes systém Reservando (přepážka 1 a 2) - spuštěn od 29. března 2021, odkazy najdete na hlavní stránce webu školy.

      Pokud nemáte možnost vyplnit elektronickou přihlášku, budete ji moci vyplnit i při osobním podání ve výše uvedených termínech.

      Další důležité informace:

      • Pokud dorazíte osobně, přineste i váš občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka.
      • Není nutné dokládat trvalé bydliště, k datu zápisu budeme mít k dispozici seznam dětí s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha – Zličín.
      • Pokud žádáte o odklad školní docházky, přineste s sebou i žádost o odklad a doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

      Hromadné rozhodnutí o přijetí bude vystaveno pod registračními čísly na webu školy a vedle vchodu do budovy ZŠ od 14. května 2021.

      Registrační číslo obdržíte tou cestou, kterou jste nám přihlášku předali (DS, emailem, při osobním podání).

      Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí bude možné v pondělí 10. 5. 2021 od 15 do 17 hodin.

      Informační schůzka pro rodiče přijatých žáků proběhne v červnu 2021.

       

      Nejcastejsi_otazky_a_odpovedi_pred_zapisem.docx

      Kritéria přijímání naleznete v Kriteria_prijimani_deti_do_ZS_2021_22.doc

      Zde si můžete stáhnout Zadost_o_odklad_skolni_dochazky.docx

      Informaci k posouzení školní zralosti v INFORMACE_PRO_RODICE_-_skolni_zralost.docx a k postupu, jak požádat o odklad v Odklad-skolni-dochazky-pouceni.docx

       

     • NOVÉ INFORMACE ŠJ 1.3. - 21.3.2021

     •  Zařízení školního stravování 

      ·         Žáci, zaměstnanci školy jsou automaticky odhlášeni ze stravování.

      ·         Žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu po objednání vyzvednout ve výdejním okénku.

       

      Časový rozvrh výdeje:

      12:00-12:30 Cizí strávníci si mohou vyzvednout oběd u výdejního okénka.

      12:30-13:30 Žáci školy si mohou vyzvednout oběd u výdejního okénka.

       

      Stravovací kancelář 

      Změna otevíracích hodin od 1.3. do 21.3.2021

      Pondělí – pátek                    12:00 – 14:00