• Zájmové kroužky ZŠ Zličín

     • V pondělí 20. 9. bylo ukončené přihlašování do kroužků, které povedou pedagogové naší školy. 

      Z důvodu malého počtu přihlášených nebudou otevřeny následující aktivity: Flétna, Sportovní hry, Pečení s Mírou.

      Pedagogové ZŠ-lektoři jednotlivých kroužků zašlou pokyny do konce září, zahájení lekcí v týdnu od 4. 10. 

     • Sběr papíru 2021/2022

     • Podzimní sběr papíru proběhne v termínech:

      21.9. - 13:00 - 14:00 

      22.9. - 7:00 - 7:45

      23.9. - 7:00 - 7:45 

      Kontejner bude přistaven před školu v ulici Míšovická.

     • Od září působí v budově ZŠ v ulici Míšovická a MŠ v ulici Nedašovská pobočka Základní umělecké školy Popelka

     • Vzdělávají se zde děti v těchto oborech:

      • Hudební obor: přípravná hudební výchova, hra na klavír, hra na flétnu, zpěv, hra na kytaru, hra na klarinet a hra na saxofon
      • Výtvarný obor

      V současné době vyučujeme v obou budovách (více na webu ZUŠ v záložkách jednotlivých oborů), plánovaný je přesun do v současnosti rekonstruovaných prostor ZUŠ. 

      Výuka hudebních oborů v prvním roce přípravného studia probíhá jednou týdně jednu vyučovací hodinu (45 min.). Ve druhém roce studia již žáci navštěvují i individuální výuku a pokračují v hodinách přípravné hudební nauky. Úplata za vzdělávání v přípravném studiu činí 1000 Kč/pololetí.

       

      Výuka výtvarného oboru probíhá jednou týdně tři vyučovací hodiny (3x 45 min.) ve dnech úterý až středa do odvolání na ZŠ Míšovická.

      út: 13:15 - 15:30, 15:45 - 18:00

      st: 15:00 - 17:15

      Úplata za vzdělávání činí 1400 Kč/pololetí.

       

      Další přijímací zkoušky proběhnou v květnu. Pro bližší informace sledujte www.zuspopelka.cz

      Přijímáme žáky od 6 let, mladší po dohodě s rodiči.

       

       

      Budeme se těšit.

      Tým ZUŠ Popelka

     • Školní družina pro žáky 4. ročníků

     • Vážení rodiče,

      z důvodu volné kapacity školní družiny pro školní rok 2021/2022, vyhlašujeme 2. kolo přijímání přihlášek žáků 4. ročníků.

      Přednost má žák, jehož sourozenec prvního - třetího ročníku (případně přípravné třídy) je již přijat do školní družiny. 

      Možnost přihlášení do školní družiny proběhne přes Edupage v termínu 7. 9. od 11,00 hod. do 8. 9. do 16,00 hod. 

      V případě, že nebude možné přijmout všechny žáky (mimo ty, které splňují dané kritérium), bude mezi těmito uchazeči provedeno losování, protože by došlo k překročení kapacity školní družiny. 

     • Paní uklízečka do mateřské školy

     • Do mateřské školy v ulici Nedašovská hledáme spolehlivou paní uklízečku na celý úvazek. Nástup dle dohody. Více informaci u vedoucí učitelky Pavlíny Zedníkové 604 352 280 nebo zednikova@zsamszlicin.cz