• Organizace posledního dne školního roku

     • Vydání vysvědčení třídními učiteli 8.00 - 8.45.

      Výdej obědů 11.00 - 12.00.

      PŘEJEME POHODOVÉ PRÁZDNINY VŠEM ŽÁKŮM, RODIČŮM, ZAMĚSTNANCŮM I PŘÁTELŮM ŠKOLY. 

      TĚŠÍME SE NA VÁS VE ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2022! 

     • Sběr papíru – výsledky

     • Dobrý den,

      máme pro vás výsledky sběru papíru.

      Za krásné 6. místo ze všech zúčastněných škol jsme dostali bonus 3000 Kč.

      Díky Vám dostala škola za sběr papíru dohromady i s bonusem 24 312 KČ.

       

      Na sběru se podílela i školka. Peníze budou spravedlivě rozděleny.

      Ceny vítězům předám osobně.

      Škola

      1.        Eva V.              3.B
      2.        Linda Č.           1.B
      3.        Stela H.           3.B
      4.        Veronika P.      1.C
              a Filip P.           4.A
      5.        Zachariáš V.    3.A
      6.        Klára T.            4.B
      7.       Jaroslav K.
              a Pavel K.        2.B
      8.       Natálie B.          7.B
      9.       Jakub K.            3.C
      10.       Sofie Š.             4.A

       

      První 3 místa dostanou větší odměnu.

      Dalších 7 žáků dostane menší odměnu.

      Ostatní peníze škola využije na vybavení školy ve prospěch žáků.

      Všem, kteří se podíleli na sběru papíru moc děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.

       

      S pozdravem Miroslava Vokounová a celý tým školy Zličín

     • Nabídka práce v MŠ U Rybníčku

     • Do mateřské školy MŠ U Rybníčku  (Hevlínská) hledáme:

       

      Školního asistenta/ku na celý úvazek (40 hod./týden) Nástup od září 2022. Podmínkou přijetí je pedagogické vzdělání nebo kurz asistenta pedagoga. Pracovní doba 8:00 - 16:00 hod.

      Tel.kontakt: 739 373 224

     • NABÍDKA PRÁCE V MŠ NEDAŠOVSKÁ

     • Do mateřské školy v Nedašovské ulici hledáme:

      Dvojjazyčného školního asistenta/ku na poloviční úvazek. Nástup zaří 2022. Podmínkou je  pedagogické vzdělání (stačí i kurz asistenta pedagoga) a zkouška z ruského, ukrajinského nebo anglického jazyka. Pracovní doba 8:00 - 12.00.

      Školního asistenta/ku na poloviční úvazek. Nástup září 2022. Podmínkou přijetí je pedagogické vzdělání nebo kurz asistenta pedagoga. Pracovní doba 8:00 - 12:00

      Pečlivou a spolehlivou paní uklízečku na celý úvazek. Nástup srpen 2022. Střídání ranních (6:00 - 14:30) a odpoledních směn (9:30 - 18:00).

      Pro více informací kontaktujte vedoucí učitelku MŠ Pavlínu Zedníkovou - zednikova@zsamszlicin.cz nebo 604352280

     • Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro ukrajinské uprchlíky

     •  Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328

       

      Č.j.:  Míš/202/2022                                                                                                                     V Praze 15. 6. 2022

      R O Z H O D N U T Í

       

      o nepřijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 pro děti ukrajinských uprchlíků

       

      Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, se sídlem Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 - Zličín, rozhodla prostřednictvím ředitelky, podle ustanovení § 165 odst. 2, § 34 a § 165 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

       

      z důvodu plné kapacity školy nelze vyhovět žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Praha 5 – Zličín, Nedašovská 328, se sídlem Nedašovská 328, 155 21 Praha 5 – Zličín

       

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                      

       Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková

                                                                                                                                                    ředitelka školy

       

      Rozhodnutí o nepřijetí jsou k vyzvednutí v kanceláři vedoucí učitelky na pracovišti Nedašovská 328, 21. 6. 2022 v čase od 13.00 do 15.00 hodin.

       

      rozhodnuti_o_neprijeti_deti_ukr._uprchliku_MS.pdf

       

      UKR_rozhodnuti_o_neprijeti_deti_ukr._uprchliku.pdf

     • Informace pro zájemce o přijetí do 1. ročníku od září 2022 do základní školy Praha – Zličín pro děti – uprchlíky z Ukrajiny

     •  

      Informace pro zájemce o přijetí do 1. ročníku

      od září 2022 do základní školy Praha – Zličín

      pro děti – uprchlíky z Ukrajiny

       

       Zápis bude probíhat v ZŠ Praha – Zličín, Míšovická 513/12

       za osobní přítomnosti rodičů a dětí v termínu:

       

      čtvrtek 16. června 2022 od 15 do 17 hodin.

       

      Na zápis – přesný čas se předem objednejte emailem na: lkuncmanova@zszlicin.cz

       

      Nejprve vyplňte žádost o přijetí, tj. elektronickou přihlášku, kterou naleznete na http://www.zsamszlicin.cz, záložka Základní škola, Elektronická přihláška. Vyplníte ji elektronicky, vytištěnou a podepsanou předáte při zápisu.

      Pokud nemáte možnost vyplnit elektronickou přihlášku, budete ji moci vyplnit při osobním podání. 

       

      Žádost o přijetí je možné vyplnit i v česko-ukrajinské verzi zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1.doc.

       

      Žádost o odklad školní docházky si můžete stáhnout na zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR.docx.

       

      Přineste s sebou:

      • váš cestovní pas
      • doložení pobytu v ČR
      • rodný list dítěte
      • kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka.

        

      Hromadné rozhodnutí o přijetí bude vystaveno pod registračními čísly na webu školy a vedle vchodu do budovy ZŠ do 22. června 2022.

      Registrační číslo obdržíte při osobním podání.

       

      Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí bude možné v úterý 21. 6. 2022

      od 16 do 17 hodin.

       

      Informační schůzka pro rodiče přijatých žáků proběhne ve čtvrtek 23. 6. 2022.

       

     • Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

     • Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků (bez přítomnosti dětí)

       

      proběhne ve středu

      22. 6. 2022 od 17 hodin

       

      v jídelně ZŠ Míšovická 513/12

       

      Během setkání se dozvíte potřebné informace k nástupu Vašeho dítěte do školy

       

      · představíme vedení školy, zástupkyni pro 1. třídy

      · představíme třídní učitelky a asistentky pedagogů

      · vedoucí školní družiny Vás seznámí s provozem ŠD

      · vedoucí školní jídelny Vás seznámí s provozem ŠJ

      · dozvíte se rozdělení dětí do tříd

      · dostanete informace o zájmových kroužcích

      · obdržíte seznam pomůcek do 1. třídy

      · v závěru bude prostor pro Vaše dotazy

      · požádáme vás o vyplnění dotazníku (dotazník k dispozici      Dotaznik_pro_rodice_prvnacku.docx), je možno ho přinést již vyplněný

       

      DŮLEŽITÉ!

      Pro vyřízení ISIC karty žáka školy prosíme přineste s sebou 350,- Kč.

       

       

      Pokud byste se setkání nezúčastnili, informace budou po schůzce na webu, záložka Základní škola, Zápis do 1. ročníku.

       

      Těšíme se na Vás.                                          

                                                                                                                      Vedení školy

     • Kritéria přijímání k základnímu vzdělávání pro rok 2022/2023

     • Ředitelka školy zaktualizovala kritéria k přijímání dne 18. 3. 2022 po konzultaci s MHMP

      2_Kriteria_prijimani_deti_do_ZS_2022_-_23.doc​​​​​​​

      Důležitá informace!

      • 1) V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splňují zákonné kritérium místa trvalého pobytu v příslušném školském obvodu nelze využít přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v daném školském obvodu, jehož sourozenec se v dané škole již vzdělává, popř. další podpůrná kritéria. V daném případě musí být splněna rovnost této skupiny uchazečů. V případě vyššího počtu těchto uchazečů je doporučena forma losování ze všech uchazečů splňujících podmínku spádovosti.

      • 2) Do zápisu 6. a 7. dubna se nesmí přihlašovat cizinci, kteří přišli do ČR po 24. 2. 2022, tito se mohou přihlásit do případného dalšího zápisu (pokud bude kapacita).

     • Oznámení o udělení ředitelského volna

     • Oznamujeme vám, že v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 165 vyhlašuji na den 13. 4. 2022 pro žáky základní školy ředitelské volno. Jedná se o středu před velikonočními prázdninami. Školní výuka bude pokračovat od úterý 19. 4. 2022.

       

      Pro zájemce z 0.- 4. ročníku bude k dispozici školní družina (bez stravování).  

       

       V Praze 1. 3. 2022 

      Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková, ředitelka školy 

     • Dvojjazyčný asistent v MŠ

     • Do mateřské školy v Nedašovské ulici hledáme dvojjazyčného školního asistenta na poloviční úvazek. Nástup možný od února. Pro více informací zednikova@zsamszlicin.cz nebo 604352280.

     • Sběr papíru

     • Milí rodiče,

      připomínáme lednové termíny pro sběr papíru:

      úterý 11.1.

      13:00 - 15:00

      středa a čtvrtek 12. - 13.1. 

      7:00 - 7:45 

       

      Děkujeme, že sbíráte.

     • Informace k testování v lednu 2022

     • V prvních dvou týdnech nového roku proběhne covid testování všech žáků i zaměstnanců (včetně očkovaných a po prodělaném onemocnění) vždy v pondělí a ve čtvrtek. V dalších týdnech pak vždy v pondělí. Žáci, kteří nebudou přítomní v testovací den, projdou testováním po prvním příchodu do školy. Lze se též prokázat platným testem provedeným v laboratoři. Pro žáky bez testu platí povinnost mít roušku/respirátor po celou dobu pobytu ve škole. Podrobnější info v dokumentu MŠMT Info_pro_rodice_k_testovani.pdf

     • PF 2022

     • Přejeme Vám všem pohodové prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2022. Vážíme si Vaší podpory a věříme, že následující rok bude probíhat klidněji než ten letošní.

                                                Zaměstnanci ZŠ a MŠ