• Organizace ranního provozu ZŠ od pondělí 23.11.

     • Na základě žádostí rodičů a informace MŠMT z tohoto týdne ZŠ Zličín poskytneme možnost příchodu dětí do školy v době od 6.45 do 7.30. Žáci mohou výjimečně po tuto dobu počkat ve své třídě, dohled bude zajištěný na chodbě do příchodu třídní učitelky. Prosíme rodiče, aby časnější příchod dítěte do školy využili pouze v nutných případech (není třeba hlásit předem). Příchody tříd jsou nadále organizované dle harmonogramu. 

     • Oznámení o snížení platby za ŠD

     • Vzhledem k uzavření základní školy dochází ke snížení měsíčních plateb za družinu na 200 Kč za říjen, 200 Kč za listopad.

      Pokud máte obě platby již uhrazené, můžete zrušit platbu za prosinec. Pokud nechcete rušit trvalý příkaz, případný přeplatek bude ZŠ vracet v červnu 2021.

     • INFORMACE K PROVOZU ZŠ od 18.11. 2020

     • Od středy 18. listopadu je povolena prezenční výuka žáků přípravné třídy a 1.-2. ročníků. Ostatní ročníky pokračují v distančním vzdělávání. Dle instrukcí MŠMT je nutné dodržet následující režim:

      · Výuka i odpolední družina bude probíhat ve stejné skupině a učebně.

      · Školní družina bude fungovat do 17 hod, ranní družina se ruší.

      · Příchod do školy, přestávky a obědy budou zorganizovány tak, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi dětmi různých tříd.

      · Žáci i zaměstnanci musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

      · Při vstupu do budovy si všichni dezinfikují ruce.

      · Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

      · Doporučuje se pobyt na čerstvém vzduchu. (Za příznivého počasí zařadíme vycházky.)

      · V případě výskytu onemocnění covid-19 je škola povinna postupovat dle pokynů hygienické stanice.

      Rozpis příchodů do školy, na oběd a vedoucí družinových oddělení.

       

      TŘÍDA         PŘÍCHOD DO ŠKOLY         OBĚD                  ŠD

      přípr.tř.        7,50                                    11,30 – 11,45       Smítková

      1.A              7,40                                      11,50 – 12,10       Kalinová

      1.B              8,00                                      12,00 – 12,20      Koblihová

      1.C              7,50                                      12,15 - 12,35       Kočí

      2.A              8,00                                      12,25 - 12,40       Rochusová

      2.B              7,40                                      12,35 – 12,50      Pejšová

      2.C              8,10                                      12,45 – 13,00      Brejníková

       

      Třídní učitelky si žáky vyzvednou ve vstupním prostoru ZŠ v daný čas.

      Vyzvedávání dětí je možné až po obědě.


       

     • NOVÉ INFORMACE ŠJ

     • Zařízení školního stravování od 18.11.2020

      Třídy, které mají prezenční výuku (0.-2.ročník) jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy ve školní jídelně.

      Dle nařízení ministerstva školství se ve školní jídelně mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

      Časový rozvrh stravování:

      11:00-11:30 Cizí strávníci si mohou vyzvednout oběd u výdejního okénka.

      11:30-13:00 Třídy, které mají prezenční výuku (0.-2.ročník) se mohou najíst v jídelně.

      13:00-14:00 Třídy, které mají distanční výuku (3.-7.ročník) si mohou vyzvednout oběd u výdejního okénka.

        

     • ŠKOLNÍ DRUŽINA ONLINE

     • Vážení rodiče,

       

      od úterý do čtvrtka budou mít žáci přípravné třídy a 1. – 3. tříd, možnost setkat se v ONLINE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ v čase od 14,00 do 15,00 hod. Na programu budou čtenářské dílny, společné povídání, hraní slovních her, malování obrázků… PŘIPOJENÍ JE DOBROVOLNÉ.

       

      ÚTERÝ

      Přípravná třída + 1. A    Petra Smítková (psmitkova@zszlicin.cz)

      3. A + 3. B                     Eliška Rochusová (erochusova@zszlicin.cz)

       

      STŘEDA

      2. A + 2. B                      Adéla Pejšová (apejsova@zszlicin.cz)

      2. C                                Hana Brejníková (hbrejnikova@zszlicin.cz)

       

      ČTVRTEK

      1. B                                 Yvona Koblihová (ykoblihova@zszlicin.cz)

      1. C                                 Miroslav Kočí (mkoci@zszlicin.cz)

       

      V případě zájmu, předem napište paní vychovatelce nebo panu vychovateli zprávu na uvedený email, že Vaše dítě se zúčastní (nejpozději je možné dítě přihlásit do 11,00 hod. daný den). Vždy uvést jméno a příjmení dítěte a třídu. Následně bude na žákovský email zaslána pozvánka.

       

      Děkujeme a těšíme se,

      kolektiv ŠD

       

       

       

     • NOVÁ MOŽNOST VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

     • Současné nařízení vlády pro ŠJ umožňují výdej obědů. Otevřeli jsme „výdejní okénko“ i pro cizí strávníky v čase 12-13hodin. Oběd za 74Kč si můžete objednat ve stravovací kanceláři, která je otevřená od 12 do 13 hodin kde lze platit hotově nebo domluvit platbu jiným způsobem.

     • Informace k distanční výuce od 19. 10. 2020

     • Některé třídy 1. stupně a žáci 6. -7. ročníku v tomto týdnu vyzkoušeli online výuku v novém prostředí MS Teams. Tento portál používá škola nově díky novému ICT vybavení, jehož součástí jsou i přeplacené licence Office 365 (pro žáky zdarma). Ovládání MS Teams se jeví zatím složitěji než Zoom, který jsme používali na jaře, ale Teamsy budeme moci využívat i v době postcovidové, kdy tyto platformy již nebudou zdarma.

       

      V příštím týdnu se k online výuce v přiměřeném rozsahu připojí všechny třídy, online schůzku si vyzkouší i 1. ročník. Je třeba, aby se všichni naučili používat MS Teams a byli připraveni na případné prodloužení vzdělávání na dálku. Distanční vzdělávání zahrnuje nejen online (tzv. synchronní)  výuku, ale i výuku "offline ", jejíž součástí jsou samostatná práce, praktické činnosti, samostatné vyhledávání zdrojů a práce s nimi, na 2. stupni online týmová práce. Zadávání úkolů, výukových materiálů a případně i testů bude probíhat přes školní platformu EduPage.

      Při tvorbě rozvrhu distanční výuky postupujeme podle Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem (MŠMT  23.9.2020), kde je doporučeno, že "nelze online výuku plánovat tak, aby synchronní aktivity kopírovaly běžný školní rozvrh a žáci museli mnoho hodin denně sledovat online přenosy." Doporučení na 1. stupni je ne déle než hodinu denně, na 2. stupni ne déle než než tři vyučovací hodiny za sebou. 


      Podrobné pokyny k přihlášení a použití MS Teams (po přihlášení do žákovské emailové schránky) i EduPage najdete v dokumentech ZACI_-_PRIHLASOVANI_skolni_PC_skolni_email_Edupage.pdf a navod-MS_Teams.pdf​​​​​​​

      V týdnu od 26. 10. do 30.10. mají žáci volno (26.+27.) na základě rozhodnutí MŠMT o změně v organizaci školního roku a řádné podzimní prázdniny 29.+30.10., výuka tedy nebude probíhat.

     • INFORMACE O VÝUCE OD 14. 10. 2020

     • Od 14. 10. přechází celá základní škola (i přípravná třída) na distanční výuku.

      Informace o organizaci výuky zašlou třídní učitelé emailem.

      Ke zprostředkování výuky bude využívána školní administrativní platforma Edupage a MS Teams.

     • ORGANIZACE STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI (NA ZÁKLADĚ DALŠÍCH PŘIJATÝCH KRIZOVÝCH OPATŘENÍ ÚČINNÝCH OD 12. DO 25. ŘÍJNA 2020)

     • Ředitelka školy rozdělila třídy 2. stupně do dvou skupin a určila, že:

      v týdnu od 12. do 16. října 2020 se budou vzdělávat prezenčně třídy VI. B a 7. třída (dle rozvrhu) a distančně dle pokynů třídního učitele VI.A

      v týdnu od 19. do 23. října 2020 se bude vzdělávat prezenčně třída VI. A (dle rozvrhu) a distančně dle pokynů třídních učitelek VI.B a VII. třída

      DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ!

      Žáci distančně vzdělávaní mají možnost odebrat oběd za dotovanou cenu ve vymezeném čase 11 – 11.20, vstup bočním vchodem do školní jídelny (kolem stravovací kanceláře)

      V případně nezájmu je nutné OBĚDY ODHLÁSIT!

     • VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

     • Od 10. října JSOU ZAKÁZÁNY veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od 6 do 18 let.

     • Sběr papíru v roce 2020/2021

     • Tento školní rok bude opět probíhat sběr papíru.

      První termíny sběru: 

      6.10. - 13:00 - 13:45    

      7. - 9.10. - 7:00 - 7:45 

      Kontejner bude u budovy s letními šatnami před novou školou. Do sběru se mohou zapojit také rodiče dětí z MŠ Nad Parkem, stejně jako v minulém školním roce.

      Výsledky sběru z minulého školního roku budou vyhlášeny v příštím týdnu a najdete je i na webu školy.

      Omlouváme se za zpoždění, ale v době koronaviru byla složitější komunikace a náročnější zjištění přesné vyplácené částky za sběr. 

      Moc všem děkujeme za úžasnou spolupráci při sběru papíru a těšíme se, že nám i tento školní rok zachováte svoji přízeň. :-) 

     • Informace ke kroužku Šikovné ruce - kreativní vyrábění

     • Vážení rodiče,

       

      posílám Vám informace k zahájení kroužku Šikovné ruce – kreativní vyrábění. Začínáme 7.10. v 13:00 - 14:00 vždy ve středu. Kroužek bude probíhat v posledním patře naší školy a to v 3.A. Všechny děti si první den vyzvednu a odvedu je do třídy.

       

      Na kroužek budou děti potřebovat kufřík, ve kterém budou temperové a vodové barvy, kelímek, štětce, nůžky, hadřík, lepidlo, starší oblečení nebo zástěru a ubrus na zakrytí stolu. Každé dítě má kufřík ve své třídě, je tedy možné si ho vzít, ať nemusíte pořizovat další věci. Děti si ho vezmou na hodinu ze své třídy a po skončení ho zpět vrátíme. Ostatní materiál na výrobu budou děti dostávat vždy na hodině.

       

      Částku za říjen - prosinec 1.200 Kč (10 lekcí) prosím uhraďte nejpozději do 7.10. na účet školy 168554437/5500. Variabilní symbol je 19 a do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno žáka a název kroužku.

       

      Na všechny děti už se moc těším :-)

       

      S pozdravem,

      Kateřina Mikešková

     • Výuka od 5. 10. 2020

     • V souladu s novými opatřeními proti epidemii koronaviru se z hodin hudební výchovy vypouštějí pěvecké aktivity a na 2. stupni se pohybové činnosti Tělesné výchovy nahrazují vycházkou nebo teorií vztahující se k tomuto předmětu bez převlékání do cvičebního úboru. Pokud budou hodiny TV na začátku nebo na konci výuky, hodina odpadá - platí od úterý 6. 10. Změny sledujte v EduPage.

      Ostatní výuka a činnost školní družiny bude probíhat dle rozvrhu.

     • Sběr papíru – výsledky 

     •  

      Za krásné 8. místo ze všech zúčastněných škol jsme dostali bonus 3000 Kč.  Díky Vám dostala škola za sběr papíru 11 664 Kč + 3000 Kč = 14 664 Kč. Na sběru se podílela i školka. Peníze budou spravedlivě rozděleny.  Všem moc děkujeme za úžasnou spolupráci ve sběru papíru.  Vyhlášení vítězů proběhlo v pátek 25.9. 2020 školním rozhlasem.  Ceny budou předány vítězům individuálně v dalších dnech.  

       

      Škola  

      1.  Tereza Vaňková 2.C 
      2.  Zachariáš Vítek 2.A 
      3. Sofie Špilerová 3.A 
      4. Mariana Kaizrová 6.B 
      5. Adéla Koptová 3.B 
      6. Martin Brodský a David Brodský 6.A 
      7. Natálie Baťha 6.B 
      8. Michael Šiktanc a Alžběta Šiktancová 6.B 
      9. Veronika Plachá 3.A 
      10. Michael Lukáš 6.A 

      První 3 místa dostanou větší odměnu. Dalších 7 žáků dostane menší odměnu. Všech 10 žáků podnikne nějaký výlet, ale až se situace uklidní.  Minulý rok se výlet nekonal, proto i vítězové z minulého roku pojedou na výlet.  Kdo vyhrál podruhé, tak dostane ještě další odměnu.  Ostatní peníze škola využije na vybavení školy. 

     • Informace k volnočasovým aktivitám lektorů ZŠ Zličín

     • Kroužky vedené zaměstnanci ZŠ zahájí svou činnost v týdnu od 5. října 2020. Podrobnější informace dostanete emailem od lektora dané aktivity v následujícím týdnu. Pokyny k platbě v dokumentu Prehled_plateb-krouzky_ZS_2020-21.docx​​​​​​​. Úhrada do 5. října 2020, netýká se žáků, kteří mají platbu převedenou z minulého školního roku. Případné změny a opatření k volnočasovým aktivitám oznámíme na webu ZŠ nebo emailem.

      Informace a přihlášky k aktivitám externích lektorů poskytují jednotlivé organizace, nikoliv ZŠ!