• Informace k pátku 25. 9. 2020

     • Základní škola Praha 5 - Zličín neplánuje na pátek 25. září ředitelské volno. Výuka i odpolední družina budou probíhat v obvyklém režimu.

     • MANUÁL PRO RODIČE – NEJEN ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

     • Na školní stránce Edupage

      https://zsamszlicin.edupage.org/

      se vám otevře dialogové okno pro přihlášení.

      Vaše přihlašovací jméno je váš e-mail, poprvé zadáte „Neznám přihlašovací jméno nebo heslo“, do níže uvedeného dialogového okna zadáte váš kontaktní e-mail, který používáte v komunikaci se školou (musí být zadán ve školní matrice) a zvolte volbu „Poslat“.

      Na tento e-mail vám systém odešle nejprve ověřovací kód, ten zadáte do dalšího okna, odešlete a teprve poté! Vám přijde na váš email heslo. To si vložíte do přihlašovacího dialogového okna a odkliknete. Heslo si následně hned můžete upravit vpravo nahoře (rozkliknete Jste přihlášen jako…. V záložce Můj profil).

      Do mobilního telefonu si stáhněte aplikaci Edupage z Google play pro Android

      a pro Apple AppStore a opět se přihlásíte.

      Budou se vám zobrazovat

      1. Zprávy – o akcích třídy a školy
      2. Známky – PROSÍME PODEPISOVAT!
      3. Domácí úkoly
      4. Docházka – využívejte k zadávání omluvenek
      5. Suplování – ve třídě vašeho dítěte
      6. Galerie – tam mohou učitelé přidávat fotografie, videa aj.
      7. Třídní kniha – zde si můžete zobrazit probírané učivo, pokud ho učitelé zapíší
      8. Jídelní lístek – zatím nevyužíváme, až dáme do provozu, budeme vás informovat

      Velmi vás prosím o zpětnou vazbu – nyní podepisování známek, abychom viděli, že nový komunikační kanál funguje. Doufáme, že se osvědčí a bude ho brzy využívat celá škola.

      Od letošního školního roku zachováváme papírové ŽK pouze pro 1-.3. třídu.

      Děkujeme za spolupráci   Mgr. Vladimíra Šimáčková

     • Vydávání čipů k vyzvedávání ze ŠD

     • V neděli 13. 9. od 16,00 do 19,00 hod. ve vestibulu ZŠ budeme vydávat čipy na vyzvedávání dětí ze ŠD. Veškeré aktuality a informace ohledně provozu ŠD naleznete v sekci - Školní družina - Novinky.

      Děkujeme

     • Důležité upozornění

     • Z důvodu hygienických opatření žádáme rodiče žáků, aby doprovodili své děti k budově ZŠ a omezili vstup do vnitřních prostor školy.
      V případě potřeby vstupu do budovy je nutné dohodnout se předem s pedagogem nebo zaměstnancem ZŠ.

     • Organizace školního roku 2020/2021

     • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

      Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020.

      Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

      Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

      Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

      Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Prahu- Zličín stanoveny na období 22. února – 28. února 2021.

      Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

      Vyučování bude ve druhém pololetí ukončeno ve středu 30. června 2021.

      Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

      Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

      Zdroj: MŠMT

       

     • Upozornění k dopravnímu omezení u ZŠ

     • Prosíme rodiče o ohleduplnost při dopravě autem z důvodu nedostatečného prostoru u školy. Parkoviště ZŠ slouží pouze k vysazení či vyzvednutí dítěte, nikoliv k parkování vozidel rodičů. Nejvhodnější varianta je přijít k budově pěšky.

     • Harmonogram zahájení školního roku 2020/2021

     • 1. 9. 2020
      Přípravná třída a 1. třídy

      • sraz před budovou školy v 8.15 hodin, přivítání
      • odchod žáků s třídní učitelkou do třídy
      • uvítání ve třídách (bez přezutí, aktovky s sebou), informační schůzka pro rodiče,
      • předávání učebnic
      • ukončení v cca 10.00 hodin

      2. - 7. třída

      • sraz před budovou školy v 8.00 hodin, přivítání
      • odchod žáků s třídní učitelkou do třídy
      • uvítání ve třídách (bez přezutí), informační schůzka pro žáky
      • ukončení v cca 10.00 hodin

      2. 9. 2020

      • 2. - 3. třídy čtyři vyučovací hodiny (do 11.45)
      • 4. - 7. třídy pět vyučovacích hodin (do 12.40)

      Od 3. 9. 2020

      • 2. - 7. třídy dle rozvrhu

      Provoz školní družiny

      • 1. 9. nebude v provozu
      • od 2. 9. 2020 běžný provoz od 6.30 do 17.00 hodin

      Provoz školní jídelny

      • 1. 9. nebude v provozu
      • od 2. 9. 2020 provoz od 11.00 do 13.30 hodin

      Hygienická doporučení určená MŠMT a MZd

      • ve vestibulu školy provést dezinfekci rukou, stojany s dezinfekcí k dispozici
      • důkladné pravidelné mytí rukou mýdlem, použití papírových ručníků
      • dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, který je nutné hned vyhodit a následně si umýt ruce

      Doporučení se mohou změnit dle aktuálních opatření stanovených MZd a MŠMT.

       

     • Den otevřených dveří v nové budově ZŠ Praha - Zličín, Míšovická 513/12

     • V úterý 1. 9. od 16 do 19 hod proběhne Den otevřených dveří ZŠ Praha - Zličín. Rodiče mohou navštívit učebnu svého dítěte, kde se setkají s třídní učitelkou. V odborných učebnách budou informace poskytovat další pedagogové.

      Ve stejném čase proběhne Burza kroužků ZŠ Praha - Zličín. Pedagogové a lektoři představí nabídku volnočasových aktivit. 

      Program ukázek činnosti bude vyvěšen u vstupu do školy.

      Den otevřených dveří proběhne dle aktuálně platných hygienických opatření.

     • Způsob rozdělování nově přijatých dětí do MŠ na jednotlivá pracoviště

     • Nově přijaté děti jsou rozdělovány podle preferencí zaškrtnutých v Žádosti o přijetí. Pokud nastává situace, že se na jedno pracoviště hlásí více dětí, než je volných míst postupujeme následovně:

      • Přednostně umisťujeme děti, které již mají na daném pracovišti sourozence, 
      • poté losováním vybereme děti z jednotlivých věkových skupin, které přerozdělíme na druhé pracoviště. 
      • Pokud jsou nově přijati sourozenci, jsou na jednom losu z důvodu umístění na stejné pracoviště.

      Vedení ZŠ a MŠ

       

      Vyjádření paní starostky

       

      Informace pro rodiče k provozu mateřské školy

      K množícím se dotazům rodičů ohledně provozu mateřské školy sdělujeme následující:

      • městská část má pouze jednu mateřskou školu se dvěma pracovišti – Nedašovská a Hevlínská. Není proto vůbec rozhodující, na kterém pracovišti byli rodiče s dítětem u zápisu, nevyplývá z toho žádný přednostní nárok na umístění dítěte v tomto objektu.  Rozdělení dětí provádí sama mateřská škola podle předpokladů pro co nejlepší fungování zařízení a nelze zohledňovat ani místo trvalého pobytu rodičů ani jejich další speciální požadavky. Navíc je zcela zřejmé, že obě pracoviště jsou na území městské části rozmístěna tak, že do nich odnikud není příliš daleko. Samozřejmě někde je to blíže, někde dále, ale tuto situaci bude možné řešit, až bude mít městská část k dispozici větší počet mateřských škol, než je tomu dosud. Stejně tak je tomu i v případě umístění dětí předškolního věku do náhradní třídy v nové základní škole. Samozřejmě je tato třída využívána pro nejstarší děti, kterým bude prospěšná i tím, že se seznámí s prostředím „velké“ školy a v příštím roce, až budou školu navštěvovat, půjdou už do známého prostředí. Navíc je toto umístění jen dočasné do doby, než bude dokončena rekonstrukce současné základní školy a tato navrácena zpět svému účelu školy mateřské. 
      • V době, kdy bylo zřejmé, že kapacita současné mateřské školy nebude dostačující, byla vydána informace, že se začátkem školního roku v září nastoupí do mateřské školy pouze omezený počet dětí a koncem roku, těsně před dokončením rekonstrukce stávající základní školy, bude vypsáno další přijímací řízení pro děti, na které se nedostalo v prvním kole, i když splnily kritéria v tom, že do 31. 8. 2020 dosáhly věku 3 let. Tak tomu bylo i v případě otevírání pracoviště v Hevlínské ul.  Protože se však paní ředitelce podařilo vyjednat s příslušnými povolovacími orgány (např. hygienou) zřízení dvou náhradních tříd do doby dokončení rekonstrukce, mohly být v prvním kole přijaty již všechny děti, splňující kritéria. Mateřská škola je v současné době naplněna. Žádné další přijímací řízení již tedy v tomto roce vypisováno nebude, protože další děti by nebylo kam umístit. V rekonstruované základní škole vzniknou jen dvě třídy mateřské školy, kam budou děti přesunuty ze současných náhradních prostor. Přijímací řízení proběhne až na jaře 2021 pro školní rok 2021/2022.

      Určitě bychom rádi uspokojili všechny požadavky a přání rodičů, současná situace nám to však neumožňuje. Za velký úspěch považujeme už to, že se nám v letošním roce poprvé podařilo umístit všechny děti, splňující kritéria a nemuseli jsme rodičům nabízet místa v mateřských školách na území jiných MČ, jako tomu bylo např. v loňském roce ve Slivenci nebo v centru hlavního města. 

      JUDr. M. Koropecká, starostka MČ Praha - Zličín

       

     • Zájmové kroužky ZŠ pro školní rok 2020/2021


     • V novém školním roce ZŠ Praha Zličín nabídne několik novinek.

      Pro rozvoj pohybových dovedností nově otevíráme Florbal s Panthers Praha a Sportovní program Gymnathlon. Kreativní oblast obohatíme o kroužky Šikovné ruce a Výtvarné tvoření (místo ukončeného kroužku Origami). Novinkou jsou i šachy.

      Na kroužky externích organizací a lektorů se můžete přihlásit již během prázdnin.Přihlášku (Prihlaska_-_zajmove_krouzky_ZS_Zlicin.docxna kroužky zaměstnanců ZŠ Zličín stačí odevzdat třídní učitelce do 18. 9. 2020. Přehled kroužků nabízíme v dokumentu Prehled_zajmovych_aktivit_2020-2021.docx​​​​​​​


      Důležité upozornění

      Volnočasové aktivity vyučujících ZŠ Zličín, které byly z důvodu mimořádných opatření od března zrušené, budou pokračovat ve vyšším ročníku se stejnými pedagogy. Kurzovné je převedené na období říjen-prosinec, může dojít ke změně původního termínu konání kroužku, viz. přehled na rok 2020-2021. Další zájemci se mohou dohlásit.


      Nabídku kroužků od října rozšíříme o kurzy nejen pro žáky ZŠ v přilehlé budově školy. Chystáme např. breakdance a další kurzy.


      Všechny informace včetně cen a pokynů k uhrazení kroužků zveřejníme průběžně na webových stránkách ZŠ.


      Všichni rodiče jsou zváni v úterý 1. září 2020 od 16 hod na Den otevřených dveří a burzu kroužků v nové budově školy. Organizace a lektoři představí své aktivity. 

     • Školní družina školní rok 2020/2021

      • 1. 9. 2020 nebude školní družina v provozu
      • zápisní lístky pro zájemce (přípravná třída - 3. třída) budou zveřejněny na webu, nutno vyplnit a předat 1. 9. třídní učitelce
      • provoz ŠD:
       ranní ŠD 6,30 – 7,40
       odpolední ŠD 11,40 – 17,00
      • vyzvedávání dětí přes čipový systém BELLhop, více informací později
      • od 13,00 do 15,00 řízená činnost ŠD – v tuto dobu není možné vyzvedávat děti   

      Více informací budeme postupně přidávat na webové stránky ZŠ.

     • Informace o způsobu hodnocení výsledků žáka základní školy Praha-Zličín za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (určeno žákům a jejich zákonným zástupcům)

     •  

       

      Na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (datum účinnosti od: 27. dubna 2020)

       

      S výše uvedenou vyhláškou nařízením byli vyučující seznámeni na pedagogické radě dne 18. 5. 2020. Na základě této vyhlášky vychází vyučující při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

       

      a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák řádně docházel do školy, 

      b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky,

      c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy (myšleno období od 25. 5. 2020 – pro 1. stupeň – umožněna dobrovolná účast při vzdělávacích aktivitách),

      d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

       

      Hodnocení bude probíhat způsobem obvyklým (tj. známkou).

      Na konci školního roku 2019/20 2020 bude vydáno vysvědčení (na ZŠ Praha – Zličín v úterý 23. 6. 2020).

       

       

      V Praze 18. 5. 2020                                                                                            Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková,

                                                                                                                                              ředitelka školy

       

     • Informace k realizaci vzdělávacích aktivit žáků 2. stupně od 8. června 2020


     • Dle dopisu ministra školství (dopis.pdf) bude i nadále hlavní vzdělávací aktivitou pro žáky 2. stupně až do konce školního roku vzdělávání na dálku. Díky příznivému vývoji epidemiologické situace má být od 8. června umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně (na naší škole se týká pouze 6. třídy) za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin.

      Na ZŠ Zličín bude umožněna v odpoledních časech (v dopoledních hodinách jsou všechny místnosti včetně jídelny zaplněny pracovními skupinami 1. stupně):

      1. Individuální nebo skupinová konzultace (má být maximálně do počtu 15 žáků, kapacita učebny 6. třídy umožňuje maximálně 14 žáků pouze v odpoledních časech formou setkání s vyučujícími hlavních předmětů navazující na vzdělávání na dálku


      Pondělky 14 - 15.30 pí uč. Rosová

      Čtvrtky 13 -14.30 pí uč. Svobodová


      1. Odevzdání učebnic – ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 14:30


      1. Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 – v úterý 23. 6. 2020, čas bude upřesněn (týká se všech žáků 6. třídy, bude trvat maximálně 45 minut)


      Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

      Tř. učitelka 6. třídy zaslala podrobné informace k organizaci aktivit od 8. 6. 2020 včetně čestného prohlášení rodičům žáků emailem.