• Aktualizace informací ke koronaviru

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k situaci ohledně koronaviru aktualizujeme přehled doporučení. 

      Naše škola samozřejmě též reaguje na vzniklou situaci: zvýšila standard úklidu, nakoupila dezinfekční mýdla do všech tříd a poučila žáky o zvýšených hygienických nárocích  a správném a důkladném mytí rukou. 

       

      Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby cestující z Itálie. 

      Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým i přechodným pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

      Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec vrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak se doporučuje oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

      V souvislosti s tímto opatřením doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie, viz AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ MZV ZDE.

      Doporučení pro osoby, které se vrátily z oblastí zasažených koronavirem mimo Itálii

      Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

      Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

     • Informace a doporučení pro školy a veřejnost ohledně koronaviru

     • Vážení rodiče,
      vzhledem k situaci ohledně koronaviru přikládáme přehled doporučení a kontaktů pro školy a také pro širokou veřejnost. Na uvedené kontakty se můžete obrátit a konzultovat své dotazy.

       

      Infolinka Státního zdravotního ústavu

      Informace pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

      Další informace naleznete na www.szu.cz

       

      Informace z MŠMT pro školy ke koronaviru

      Praha, 24. února 2020 - V uplynulých dnech se koronavirus Covid-19 začal šířit v oblastech Evropy, kam často směřují školní zájezdy, lyžařské výcviky apod. Protože se bezpečnostní situace neustále mění, doporučuje MŠMT školám sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví a řídit se jejich pokyny ohledně cestování do jednotlivých destinací a možných zdravotních rizik.

      Webové stránky Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz

      Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz

      Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyhnout se cestování na sever Itálie:

      https://bit.ly/3asBUGX

       

      Leták České lékarnické komory

      LETAK_CESKE_LEKARNICKE_KOMORY.docx

       

      Další zdroje s informacemi:

      Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie

      https://bit.ly/2VGj3nx

      Odkaz na stránky Aktuálně.cz se záznamem tiskové konference po jednání Ústřední epidemiologické komise:

      https://bit.ly/2IiIBPA

       

     • Informace o ředitelském volnu v ZŠ

     • Na středu 8. dubna 2020 (provozní důvody) a pondělí 29. a úterý 30. června 2020 (stěhování ZŠ)  vyhlašuji pro základní školu ředitelské volno.  Ve středu 8. 4. bude školní družina pro děti navštěvující ŠD nabízet celodenní náhradní program hrazený ze Šablon 2.
      V Praze 2. 3. 2020                           

      Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková, ředitelka školy

     • PF 2020

     • V novém roce 2020, který bude pro naši školu obzvlášť výjimečný, přeji všem jejím zaměstnancům, žákům, rodičům i dalším přátelům školy mnoho zdraví, štěstí, lásky, ale i pedagogických, studijních a dalších pracovních úspěchů. 

      Před Vánoci dostala naše MČ dlouho očekávaný a vymodlený dárek – přidělení finančních prostředků na vybavení nové základní školy.  Termín kolaudace nové budovy se ale opět posunul, tentokrát na konec března. Výběrová řízení a dodání vybavení bohužel časově neuspěcháme, budeme se tedy muset smířit s tím, že s největší pravděpodobností začne výuka v nové budově až v příštím školním roce.  

      Ale i tak můžeme říci, že další vánoční dárek nám všem přinese radost už nyní, a tím je dokončení rekonstrukce sportovní haly. Tímto vás všechny zveme na slavnostní otevření  víceúčelové školní tělocvičny ve středu 8. 1. 2020 od 16.30 hodin.  Program složený z hudebních, tanečních a sportovních vystoupení zajistí pedagogové a žáci školy. Po tomto programu bude navazovat Maškarní rej pořádaný kulturní komisí MČ Praha–Zličín. 

        

     • Školní pěvecký sbor - Sovičky - v akci…

     • Náš nově založený pěvecký sbor Sovičky, který vznikl teprve v září pod vedením zkušené sbormistrové a nové paní učitelky hudební výchovy na naší základní škole Mgr. Hany Trejbalové, má přes svou krátkou historii za sebou zajímavé aktivity, kterými se můžeme pochlubit.

      Už v říjnu se Sovičky zapojily do jedinečného audiovizuálního projektu „Hlasy sametu“, který u příležitosti oslavy výročí 30 let od sametové revoluce a 50 let Unie českých pěveckých sborů organizuje právě Unie českých pěveckých sborů. Cílem tohoto projektu je ukázat velikost a mnohotvárnost sborového života v ČR. Mediálním partnerem je Česká televize.

      Natáčel se videoklip písně Mlýny od Spirituál kvintetu, kde byly použity prostřihy základního sboru, zapojených amatérských sborů a slavných zpěváků, kteří začínali v dětských sborech – Vojty Dyka, Adama Plachetky, Jany Kirschner. Projektu se nakonec zúčastnilo 94 sborů.

      Náš pěvecký sbor si vybral pro natáčení netradiční prostředí – zpívali jsme v nákupním centru Metropole Zličín. Záměrem bylo, aby si divák rychle asocioval konkrétní místo v republice, aby tak bylo podtrženo, že se účastní celá země a že "se zpívá všude". Protože většina sborů zpívá na historických náměstích, my jsme zvolili úplně jiné prostředí, které ale také k běžnému životu patří. 

      Videoklip si můžete prohlédnout na tomto odkazu: 

      https://www.youtube.com/watch?v=Yt_6Uq-RG9g

       2. 12. náš sbor reprezentoval školu a Zličín na Adventních trzích na Staroměstském náměstí. 

      Po tomto vystoupení se Sovičky se svou sbormistrovou přemístily na Zličín do parku Na Prameništi, kde zazpívaly po slavnostním rozsvěcení vánočního stromečku. 

      Předvánoční plán sboru ZŠ Zličín vyvrcholí 10.12. Vánočním koncertem všech dětských pěveckých sborů, které Hanka Trejbalová vede, tj.  Noctuella, Kulíšci a Sovičky v Muzeu české hudby (Karmelitská ulice proti kostelu sv. Jezulátka).  

    • Uživatelské účty
     • Uživatelské účty

     • Žáci ZŠ a jejich rodiče mohou na těchto webových stránkách vidět další užitečné informace, jako např. stránky  jednotlivých tříd s údaji o akcích, domácí přípravě, fotodokumentaci atd. Je však nutno se přihlásit pod emailem, který jste uvedli ve škole jako kontakní. Při prvním přihlášení použijte prosím odkaz "Neznám přihlašovací jméno nebo heslo", na uvedený email vám přijde nejprve ověřovací kód, ten zadáte do dialogového okna a teprve poté vám přijde na email heslo. Heslo si následně hned můžete upravit vpravo nahoře (rozkliknete Jste přihlášen jako…. záložku Můj profil).

      Pokud se vám pokus o přihlášení nepodařil, ověřte si u své třídní učitelky, že má v naší databázi uvedenou vaši správnou emailovou adresu.

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Podívejte se nebo vytiskněte Váš aktuální rozvrh. Rozvrh byl naposledy zveřejněn: 13. 5. 2022
    • Suplování
     • Suplování

     • Podívejte se na suplování a jiné každodenní změny v rozvrhu. Poslední suplování bylo vypublikováno: 24. 5. 2022