• Informace zřizovatele a vedení ZŠ a MŠ k otevření MŠ

     • K množícím se dotazům rodičů, kdy bude otevřena mateřská škola, sdělujeme:

      K možnostem obnovení provozu mateřských se v souvislosti s uvolňováním ochranných opatření vyjádřil ministr školství R. Plaga a epidemiolog doc. MUDr. Rastislav Maďar.

      Otevření pracovišť mateřské školy je záležitostí zřizovatele a v naší městské části zvažujeme k termínu otevření 1. stupně ZŠ, tj. 25. května 2020.

      V tuto chvíli intenzivně pracujeme na možnostech zajištění provozu. Zatím nemáme k dispozici přislíbený manuál hygienických opatření, které je třeba splnit, aby mateřská škola mohla být bez rizika otevřena.

      V současné době je komplikované zajistit ochranu dětí a zaměstnanců školy v souladu s nařízením vlády - nošení roušek, vzdálenost 2 metry, měření teploty, dodržování doporučených počtů dětí ve třídách.

       

      Vážení rodiče, prosíme vás o trpělivost. Současné nastavení podmínek není příjemné ani pro nás, zřizovatele i vedení a zaměstnance školy. Chápeme vaši složitou situaci a rádi bychom problém otevření mateřských škol vyřešili co nejdříve. Zdraví nás všech je ale na prvním místě a nejprve je třeba splnit všechny nastavené požadavky, abychom s čistým svědomím mohli přivítat naše děti zpátky v předškolních i školních zařízeních.  

      O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat. 

       

      Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková                                                                         JUDr. Marta Koropecká

      ředitelka ZŠ a MŠ Praha 5 – Zličín                                                                          starostka MČ

       

     • Nabídka PPP pro Prahu 5

     • Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 5 nabízí možnost telefonické podpory k náročným a stresovým situacím, které v rodině mohou v karanténě nastat pro rodiče i děti - telefon 605 337 111,  vždy středa, čtvrtek, pátek od 9:00-15:00,  Mgr. Lucie Hubertová, PhD. 

      Linka platí jen po dobu nouzového stavu.

     • POZOR! ZMĚNA ZÁPISU DO ZŠ

     • DNE 30. 3. BYLY UPRAVENY A DOPLNĚNY INFORMACE K ZÁPISU

       

      Na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 18. 3. 2020 proběhne zápis na naší základní školu ve změněné formě i termínu:

      1) bez osobní přítomnosti dětí ve škole

      2) v termínu od 27. do 30. dubna 2020

      Bližší informace najdete pod záložkou Základní škola, dále Zápis do 1. ročníku, Zápis do přípravné třídy nebo Zápis zájemců o přestup do 2. - 9. ročníku.

       

     • Žádost o ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let

     • (z důvodu Mimořádného opatření MZ k uzavření škol od 11. 3. a rozhodnutí Rady MČ Praha – Zličín k uzavření MŠ od 17. 3.)

      Žádosti o ošetřovné posílejte na email: hospodarka@zsamszlicin.cz, v kopii na adminasist@zsamszlicin.cz. Není žádoucí chodit osobně! Pro ty, kteří nemají možnost elektronické komunikace, je kancelář školy otevřena od 8 do 12 hodin!

       

      Pro MŠ: do emailu s žádostí uveďte jméno a třídu dítěte (Berušky, Medvídci, ..atd.), žádosti prosím neposílejte předvyplněné!

       

      Pro ZŠ: do emailu s žádostí uveďte jméno a rodné číslo dítěte, žádosti můžete posílat předvyplněné – část B, v části A pouze jméno a RČ

       

      Odkaz na elektronický formulář:

       https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

       

      Sken potvrzené žádosti obdržíte do 24 hodin (v pracovní dny) na e-mail. 

     • !!PROVOZ ZŠ (VČETNĚ ŠD, ŠJ a zájmových aktivit) UZAVŘEN OD STŘEDY 11. 3. 2020!!

     • Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní, střední i vysoké školy. Zatím není jasné, na jak dlouho. 

      Tento pokyn (uzavření ZŠ) byl škole nahlášen prostřednictvím zřizovatele – MČ Praha – Zličín. 

      Učitelé budou připravovat materiály a domácí úkoly podle rozvrhu, jako by výuka probíhala normálně. Budou je posílat rodičům příp. i žákům emailem nebo prostřednictvím EduPage.

      Mateřské školy zatím uzavřeny nejsou. Přesto doporučujeme i rodičům z MŠ ponechat děti doma. Provoz MŠ bude však zachován bez omezení.

      DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ 11.3. JE ODLOŽEN NA NEURČITO.

      Pro informace k zápisu do MŠ můžete kontaktovat vedoucí pracovišť MŠ zednikova@zsamszlicin.cz a bartonova@zsamszlicin.cz 

       

     • Aktualizace informací ke koronaviru

     • Vážení rodiče,

      vzhledem k situaci ohledně koronaviru aktualizujeme přehled doporučení. 

      Naše škola samozřejmě též reaguje na vzniklou situaci: zvýšila standard úklidu, nakoupila dezinfekční mýdla do všech tříd a poučila žáky o zvýšených hygienických nárocích  a správném a důkladném mytí rukou. 

       

      Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se nařizuje automatické rozhodování o karanténě pro osoby cestující z Itálie. 

      Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým i přechodným pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky - rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. Více: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html

      Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě nebo žák nebo některý zaměstnanec vrátil po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak se doporučuje oddělit tuto osobu od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

      V souvislosti s tímto opatřením doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí necestovat na území Itálie, viz AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ MZV ZDE.

      Doporučení pro osoby, které se vrátily z oblastí zasažených koronavirem mimo Itálii

      Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

      Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

     • Informace a doporučení pro školy a veřejnost ohledně koronaviru

     • Vážení rodiče,
      vzhledem k situaci ohledně koronaviru přikládáme přehled doporučení a kontaktů pro školy a také pro širokou veřejnost. Na uvedené kontakty se můžete obrátit a konzultovat své dotazy.

       

      Infolinka Státního zdravotního ústavu

      Informace pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

      Další informace naleznete na www.szu.cz

       

      Informace z MŠMT pro školy ke koronaviru

      Praha, 24. února 2020 - V uplynulých dnech se koronavirus Covid-19 začal šířit v oblastech Evropy, kam často směřují školní zájezdy, lyžařské výcviky apod. Protože se bezpečnostní situace neustále mění, doporučuje MŠMT školám sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví a řídit se jejich pokyny ohledně cestování do jednotlivých destinací a možných zdravotních rizik.

      Webové stránky Ministerstva zdravotnictví: www.mzcr.cz

      Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz

      Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje vyhnout se cestování na sever Itálie:

      https://bit.ly/3asBUGX

       

      Leták České lékarnické komory

      LETAK_CESKE_LEKARNICKE_KOMORY.docx

       

      Další zdroje s informacemi:

      Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie

      https://bit.ly/2VGj3nx

      Odkaz na stránky Aktuálně.cz se záznamem tiskové konference po jednání Ústřední epidemiologické komise:

      https://bit.ly/2IiIBPA

       

     • Informace o ředitelském volnu v ZŠ

     • Na středu 8. dubna 2020 (provozní důvody) a pondělí 29. a úterý 30. června 2020 (stěhování ZŠ)  vyhlašuji pro základní školu ředitelské volno.  Ve středu 8. 4. bude školní družina pro děti navštěvující ŠD nabízet celodenní náhradní program hrazený ze Šablon 2.
      V Praze 2. 3. 2020                           

      Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková, ředitelka školy

     • PF 2020

     • V novém roce 2020, který bude pro naši školu obzvlášť výjimečný, přeji všem jejím zaměstnancům, žákům, rodičům i dalším přátelům školy mnoho zdraví, štěstí, lásky, ale i pedagogických, studijních a dalších pracovních úspěchů. 

      Před Vánoci dostala naše MČ dlouho očekávaný a vymodlený dárek – přidělení finančních prostředků na vybavení nové základní školy.  Termín kolaudace nové budovy se ale opět posunul, tentokrát na konec března. Výběrová řízení a dodání vybavení bohužel časově neuspěcháme, budeme se tedy muset smířit s tím, že s největší pravděpodobností začne výuka v nové budově až v příštím školním roce.  

      Ale i tak můžeme říci, že další vánoční dárek nám všem přinese radost už nyní, a tím je dokončení rekonstrukce sportovní haly. Tímto vás všechny zveme na slavnostní otevření  víceúčelové školní tělocvičny ve středu 8. 1. 2020 od 16.30 hodin.  Program složený z hudebních, tanečních a sportovních vystoupení zajistí pedagogové a žáci školy. Po tomto programu bude navazovat Maškarní rej pořádaný kulturní komisí MČ Praha–Zličín. 

        

     • Školní pěvecký sbor - Sovičky - v akci…

     • Náš nově založený pěvecký sbor Sovičky, který vznikl teprve v září pod vedením zkušené sbormistrové a nové paní učitelky hudební výchovy na naší základní škole Mgr. Hany Trejbalové, má přes svou krátkou historii za sebou zajímavé aktivity, kterými se můžeme pochlubit.

      Už v říjnu se Sovičky zapojily do jedinečného audiovizuálního projektu „Hlasy sametu“, který u příležitosti oslavy výročí 30 let od sametové revoluce a 50 let Unie českých pěveckých sborů organizuje právě Unie českých pěveckých sborů. Cílem tohoto projektu je ukázat velikost a mnohotvárnost sborového života v ČR. Mediálním partnerem je Česká televize.

      Natáčel se videoklip písně Mlýny od Spirituál kvintetu, kde byly použity prostřihy základního sboru, zapojených amatérských sborů a slavných zpěváků, kteří začínali v dětských sborech – Vojty Dyka, Adama Plachetky, Jany Kirschner. Projektu se nakonec zúčastnilo 94 sborů.

      Náš pěvecký sbor si vybral pro natáčení netradiční prostředí – zpívali jsme v nákupním centru Metropole Zličín. Záměrem bylo, aby si divák rychle asocioval konkrétní místo v republice, aby tak bylo podtrženo, že se účastní celá země a že "se zpívá všude". Protože většina sborů zpívá na historických náměstích, my jsme zvolili úplně jiné prostředí, které ale také k běžnému životu patří. 

      Videoklip si můžete prohlédnout na tomto odkazu: 

      https://www.youtube.com/watch?v=Yt_6Uq-RG9g

       2. 12. náš sbor reprezentoval školu a Zličín na Adventních trzích na Staroměstském náměstí. 

      Po tomto vystoupení se Sovičky se svou sbormistrovou přemístily na Zličín do parku Na Prameništi, kde zazpívaly po slavnostním rozsvěcení vánočního stromečku. 

      Předvánoční plán sboru ZŠ Zličín vyvrcholí 10.12. Vánočním koncertem všech dětských pěveckých sborů, které Hanka Trejbalová vede, tj.  Noctuella, Kulíšci a Sovičky v Muzeu české hudby (Karmelitská ulice proti kostelu sv. Jezulátka).  

    • Uživatelské účty
     • Uživatelské účty

     • Žáci ZŠ a jejich rodiče mohou na těchto webových stránkách vidět další užitečné informace, jako např. stránky  jednotlivých tříd s údaji o akcích, domácí přípravě, fotodokumentaci atd. Je však nutno se přihlásit pod emailem, který jste uvedli ve škole jako kontakní. Při prvním přihlášení použijte prosím odkaz "Neznám přihlašovací jméno nebo heslo", na uvedený email vám přijde nejprve ověřovací kód, ten zadáte do dialogového okna a teprve poté vám přijde na email heslo. Heslo si následně hned můžete upravit vpravo nahoře (rozkliknete Jste přihlášen jako…. záložku Můj profil).

      Pokud se vám pokus o přihlášení nepodařil, ověřte si u své třídní učitelky, že má v naší databázi uvedenou vaši správnou emailovou adresu.

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Podívejte se nebo vytiskněte Váš aktuální rozvrh. Rozvrh byl naposledy zveřejněn: 1. 9. 2023
    • Suplování
     • Suplování

     • Podívejte se na suplování a jiné každodenní změny v rozvrhu. Poslední suplování bylo vypublikováno: 21. 9. 2023