• UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE - ŘIDIČE

     • Kapacita školního parkoviště je omezená, stání po delší dobu není možné. Levá strana parkoviště je vyhrazena pro zaměstnance ZŠ, pravá strana je pro rodiče k vysazení dítěte. Pro parkování po delší dobu je nutné najít místo v okolí školy. V prvních školních dnech bude provoz u ZŠ koordinovat městská policie.

     • Informace k zahájení školního roku 2021/2022

     • Žáci 1. tříd slavnostně zahájí školní docházku 1. září 2021 v 8.00. Přivítání všech prvňáčků proběhne ve venkovním prostoru ZŠ vedle vchodu do školy, v případě nepříznivého počasí v jídelně. Děti si berou s sebou školní tašky. Paní učitelky budou mít cedule s označením třídy I. A, I. B, I. C.

      Po uvítání paní starostkou a zástupci obecního úřadu paní učitelky odvedou rodiče s dětmi do učeben, kde žáci převezmou školní pomůcky. Rodiče pomohou dětem s prvním AG testováním, pak si děti převezmou vychovatelky školní družiny a provedou je po škole. V učebně proběhne první třídní schůzka. Vzhledem k opatřením prosíme, aby do třídy dítě doprovodil pouze jeden z rodičů.

      Ve dnech 2. a 3. září vstupují žáci do školy hlavním vchodem, v 7.45 je vyzvedne paní učitelka. Výuka 2-3 vyučovací hodiny, oběd 11.30-12.00. Pro zájemce již bude fungovat školní družina, třídní učitelky děti po skončení vyučování předávají vychovatelce, případně je odvedou ke vchodu do školy, rodiče nevstupují do budovy. Stálý rozvrh bude platit od pondělí 6. září.

      Žáci přípravného ročníku se přivítají s třídní učitelkou u hlavního vchodu v 8.00, v doprovodu rodiče se přemístí do učebny, kde proběhne informační schůzka. Ukončení a odchod domů v 10.00. Ve čtvrtek a pátek výuka 2-3 vyučovací hodiny, žáky pak převezme družina, oběd v 11.30-12.00. Stálý rozvrh od pondělí 6. září.

      Žáci 2.- 8. ročníku zahájí školní rok ve středu 1. září 2021 v 8.00 ve své učebně s třídní učitelkou. Proběhne přivítání, první AG testování, žáci obdrží organizační pokyny. S sebou: psací potřeby. Odchod kolem 9.00. Přezůvky jsou nutné od čtvrtka, žáci obdrží klíčky od skříněk.

      Ve čtvrtek a pátek proběhnou třídnické hodiny, vydávání obědů pro 2. – 4. ročník od 12.00 do 12.40, žáci 5. – 9. ročníku od 12.50 do 13.10. Stálý rozvrh začne platit od pondělí 6. září.

       

      Školní jídelna a družina včetně ranní družiny budou z organizačních důvodů v provozu až od čtvrtka 2. září. Zápisní lístek do družiny je nutné odevzdat na vrátnici nejpozději 1. září.

      Přihlášky ke stravování ve školní jídelně vyřídíte v kanceláři stravné (boční vstup do ZŠ), otevírací hodiny na webu v sekci jídelna. Přihlášku potřebují všichni noví žáci.

     • Důležité základní informace ke covid opatřením a testování od 1. září 2021

     • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (u žáků chirurgická rouška, od 15 let respirátor nebo nanorouška).

      Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků antigenními testy 3x po sobě v termínech 1., 6. a 9. září 2021 případně při prvním příchodu do školy po těchto termínech.

      Testování nepodstupují žáci po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě, které doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě či nebo je 14 dní po plně dokončeném očkování. Vše nutné doložit potvrzením.

      Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole vyjma doby konzumace potravin a pití). Uvedená opatření budou zatím v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

      Žádáme zákonné zástupce, aby do školy neposílali dítě s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). V případě výskytu těchto příznaků onemocnění bude žák umístěn do izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k jeho vyzvednutí.

     • Kroužky ve školním roce 2021/2022

     • Ve čtvrtek 2. září 2021 od 17 hod v prostoru u vchodu do ZŠ proběhne Burza kroužků ZŠ Zličín. Lektoři zájemcům představí své aktivity a předají informační materiály. Další info a přehled kroužků na webu
      ZŠ - zájmové činnosti.

       

     • STRAVOVACÍ KANCELÁŘ

     • MIMOŘÁDNÉ OTVÍRACÍ HODINY

      30.8.2021         10:00 - 12:00 hodin

      31.8.2021         15:00 - 17:00 hodin

      01.9.2021         08:00 - 10:00 hodin